Eric Venema - Curriculum Vitae

Woonplaats:
Dieren

Functie(s):
Lid Provinciale Staten Gelderland
Lid Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE)

Biografie:
Na mijn VWO heb ik in de avonduren mijn SPD I behaald, een financiële opleiding op HBO-niveau. In het bedrijfsleven heb ik eerst ervaring opgedaan als projectadministrateur. De laatste 12 jaar heb ik gewerkt als credit manager in een internationale werkomgeving. Ik weet dus wat het bedrijfsleven nodig heeft om in vrijheid te kunnen opereren en heb ervaren hoezeer vrijheid in andere landen beperkt wordt.

Een overheid die 'investeert' in een samenleving heeft (vaak) een remmende werking op vrijheid. Zonder overheid kunnen we natuurlijk niet, maar dan behoort ze zich wel te beperken tot collectieve taken en niet voor de burgers en bedrijven te bepalen wat goed voor ons is. Dat kunnen we heel goed zelf.

Vrijheid staat niet voor niets in onze partijnaam. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid voor ons land en onze cultuur, vrijheid en veiligheid voor de burger, vrijheid van ondernemen zonder overheidsbetutteling. Dat is wat onze samenleving sterker maakt, en daar wil ik me de komende jaren voor inzetten.