Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 25 januari 2017 13:01

Klimaatparagraaf & islamparagraaf

Bijdrage van Eric Venema

In de categorie ‘afgrijselijke moties’… is dit de ergste.

De trend voor het weer is koud !
De trend voor het klimaat is ook koud !
Zonnecyclus 24 is een heel korte en zwakke cyclus geworden en de verwachting voor SC25 is dat deze nog zwakker gaat worden. Dat betekent een afnemende zonne-activiteit en het kan niet anders dan dat dit gevolgen gaat geven voor het klimaat op onze planeet.

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 29 juni 2016 10:44

Windpark Bijvanck

Bijdrage van Eric Venema

Voorzitter,
In de vorige periode heeft PS een amendement aangenomen, waarin ze aangaf dat draagvlak verplicht onderdeel uitmaakt van de windvisie. Dat was echter toch wat al te veel draagvlak, dus heeft GS dat met behulp van het ministerie er maar weer snel uit gesloopt. Gedeputeerde Van Dijk refereerde daar nog aan in de commissievergadering.

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 25 mei 2016 10:00

Digitale opslag patiëntengegevens

Bijdrage van Eric Venema

Voorzitter,
Het Elektronisch Patiënten Dossier, Gelderse Stijl. Oftewel, het versleutelen van patiëntengegevens die daarna op meerdere plaatsen door derden kunnen worden bekeken.

GS heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt waarin deze nieuwe techniek, ontwikkeld op de Radboud uni, tegemoet komt aan de bezwaren van de Eerste en Tweede Kamer in 2011 (wetsvoorstel) en 2012 (mislukte doorstart). Graag alsnog reactie!

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage van Eric Venema

Voorzitter,

In de commissie EEM heb ik dit een fluttekst genoemd met als doel het binnenharken van Interregsubsidies. Het is wat het is.

Verschillende partijen – CDA – GL – SGP – PvdA – (dat zijn al 2 coalitiefracties) gaven aan dat ze concreetheid missen in dit stuk. Het stuk lijkt op een vrijbrief voor GS waarin ze zelf kan invullen welke projecten men opzet waarbij evaluatie achteraf voor PS onmogelijk is. In de beantwoording van de gedeputeerde werd aangegeven dat we een beleidskader nodig hebben (op het gebied van Onderwijs en arbeidsmarkt), omdat we anders niet in aanmerking komen voor bepaalde Interregsubsidies. Een flutstuk voor subsidies, dus!

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 16 december 2015 13:38

Solarpark en alginaat

Voorzitter,

Een investering van 2,4 mln voor wat zonnepanelen. Terugverdientijd van een jaar of 8 . Het lijkt ons een rendabel project. We snappen nog niet helemaal waarom de belastingbetaler op moet draaien voor deze investering maar als de ondernemer de investering heeft terugverdiend, gaan we er van uit dat de middelen vanzelf weer terugvloeien.....naar het Rijk. Want daar ging onze provinciale subsidie natuurlijk niet over. De zonnepanelen worden gefinancierd uit een Rijkssubsidie. Wij gaan een park aanleggen. Gaan we echt een half miljoen besteden voor een park?

Gepubliceerd in Spreekteksten
vrijdag, 09 november 2012 00:00

A15 Beschikbaarstelling middelen

Voorzitter ;

Voor de inpassing van de A15 aan de noordkant van de Rijn hebben wij een prima alternatief aangeboden voor de geluidsoverlast. Een talud met geluidsschermen, net zoals langs de A12 bij Ede was een goedkope en werkbare oplossing. Desondanks koos een meerderheid toch voor de half verdiepte ligging. Nu komt GS met een totaal verdiepte ligging, waarvan de meerkosten worden geraamd op € 40 tot € 80 miljoen. Een deel van deze meerkosten moet betaald worden uit de € 55 miljoen die gereserveerd was voor inpassing. Hoeveel ? Hoe groot is het deel van deze € 55 miljoen die gebruikt gaat worden voor de geheel verdiepte ligging ? Dat heeft namelijk nogal consequenties voor de rest van de inpassingsplannen. Graag een reactie hierover van GS.

 

Gepubliceerd in Spreekteksten
vrijdag, 09 november 2012 00:00

Noordelijke rondweg Lochem

Voorzitter,

17 jaar na het vastgestelde tracé vraagt GS ons nu om een nieuwe MER-procedure op te starten. Voordat dat is afgerond zijn we minimaal 5 jaar verder, bezwaarprocedures niet meegerekend.

Wij snappen dat het Rijk een oplossing voor de roeken heeft geblokkeerd. We zullen er dus omheen moeten, linksom danwel rechtsom. Wij zien daarvoor verschillende mogelijkheden.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter,

De groei van het fonds nazorg stortplaatsen wordt veroorzaakt door beleggingsrendementen en belastingheffingen. De drijvers of exploitanten van deze stortplaatsen zijn geen filantropische instellingen, die berekenen uw belastingheffingen echt wel door aan de burger.

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 26 september 2012 00:00

Verhoogde doelstelling windenergie

Voorzitter,

Wij zijn bijzonder verheugd dat Gedeputeerde Staten onze uitgangspunten onderstreept waar het gaat om windenergie. Wij hebben altijd al gezegd dat windmolens niet draaien op wind, maar op subsidie. Fijn, dat Gedeputeerde Staten dat zo roerend met ons eens is. Zonder Rijksmiddelen uit de SDE+ regeling is er immers geen verhoogde doelstelling.

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 25 april 2012 00:00

Prioritair programma Energietransitie

Voorzitter,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Wij zouden graag de notitie willen aanpassen. Op pagina 3 staat bij ons beleid; 'wij sluiten ons aan bij Europese doelen'. Wij zouden dit graag willen wijzigen in 'wij richten ons op het nakomen van Europese verplichtingen'. Daarvoor dienen wij een amendement in.

Gepubliceerd in Spreekteksten
Pagina 1 van 3