zaterdag, 01 oktober 2011 00:00

De Beijer: 'het hoogtepunt van regentesk handelen'

Provincie Gelderland heeft onlangs een perceel grond, genaamd "de Beijer", aangekocht voor 3,6 miljoen euro. Bijzonder is dat dit zelfde perceel 3 maanden daarvoor van eigenaar is gewisseld voor 300.000 euro. De betrokken gedeputeerde Verdaas (PvdA) was hiervan op de hoogte daar dit beschreven staat in het taxatierapport. De gedeputeerde vindt dat hij juist heeft gehandeld en vindt het een goede deal. Enige spijt was niet te bespeuren.

De coalitiepartijen (PvdA, CDA, VVD en D66) waren het hier mee eens. Maar wat de PVV eigenlijk al wist, wordt weer bevestigd; de PvdA, groot geworden uit de arbeidersklasse, is een regenteske bestuurderspartij geworden, die de arbeider allang in de hoek heeft gezet. Dit is de arrogantie ten top. De burgers moeten de broekriem aanhalen en door de provincie worden ondertussen miljoenen uit het raam gesmeten. Daarom heeft de PVV samen met de SP en GroenLinks een 'motie van afkeuring' tegen de betrokken gedeputeerde ingediend.

Dit schaamteloze handelen zal de PVV fractie telkens weer onder de aandacht brengen en wij zullen onze strijd samen met u blijven voeren.

1542 keer gelezen