Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

PVV Gelderland wil een integriteit onderzoek laten uitvoeren betreffende gedeputeerde Verdaas. De PVV verdenkt hem van frauduleus handelen. Dit betreft onjuiste declaraties en het verschaffen van onjuiste informatie betreffende zijn feitelijke woonplaats, het geen al aan de orde is vanaf 1 april 2008.

Verdaas is gedeputeerde in de provincie Gelderland vanaf 2007. Een Gelderse gedeputeerde is wettelijk verplicht binnen de provinciegrenzen te wonen. PvdA-gedeputeerde Verdaas woont echter nog steeds niet in Gelderland, maar is blijven wonen in Zwolle in een pand dat 100% zijn eigendom is. Hij staat wel ingeschreven in Nijmegen, maar het pand dat hij zogenaamd bewoont is slechts voor 1% in zijn bezit.

Provincie Gelderland heeft onlangs een perceel grond, genaamd "de Beijer", aangekocht voor 3,6 miljoen euro. Bijzonder is dat dit zelfde perceel 3 maanden daarvoor van eigenaar is gewisseld voor 300.000 euro. De betrokken gedeputeerde Verdaas (PvdA) was hiervan op de hoogte daar dit beschreven staat in het taxatierapport. De gedeputeerde vindt dat hij juist heeft gehandeld en vindt het een goede deal. Enige spijt was niet te bespeuren.

donderdag, 15 september 2011 00:00

De bange elite

Onlangs deed de rector magnificus van de Radboud universiteit Professor Kortmann een oproep aan de Radboud Universiteit om de studenten te bewapenen voor het maatschappelijk debat tegen het populisme van Geert Wilders. Als ze dan eenmaal bewapend zijn, moeten de academici van de toekomst de mensen weer, net als vroeger, bij de hand nemen om ze te verlossen van de onzekerheid die in hen gezaaid is door de populisten. De professor mag zijn mening uiten, de PVV is voor de vrijheid van meningsuiting.

donderdag, 01 september 2011 00:00

PVV zoekt nieuw talent!

De PVV heeft een forse groei doorgemaakt de afgelopen jaren en de verwachting is dat deze groei zich zal doorzetten.

donderdag, 01 september 2011 00:00

Integratie geen taak van de provincie

De Partij voor de Vrijheid heeft statenvragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten waarin om uitleg wordt gevraagd over een provinciale subsidieregeling. Op de website van de provincie wordt aangegeven dat er subsidie aangevraagd kan worden 'om de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving te bevorderen'.

Onlangs heeft de Partij voor de Vrijheid kennis genomen van een artikel in de Gelderlander waarin werd aangegeven dat de Provincie Gelderland een ontheffing verleent voor het afschieten van spreeuwen in Ingen en Maurik.

De Partij voor de Vrijheid is van mening dat de provincie een zekere voorbeeldrol heeft. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld aandacht dient te schenken aan dierwelzijn. Een van de grootste misstanden op het gebied van 'dierwelzijn' is het onverdoofd ritueel slachten, waarbij veel dieren minutenlang moeten lijden.

De Partij voor de Vrijheid komt op voor de agrariërs in onze provincie. Deze groep keihard werkende ondernemers bepalen het Gelderse landschap.