Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

zaterdag, 14 januari 2012 23:00

PVV: 'provincie is de culturele weg kwijt'

De Gelderse PVV fractie heeft vanaf de provinciale verkiezingen in 2011 al een groot punt gemaakt van de enorme subsidiestromen in de provincie Gelderland. Van gekkigheid weet men niet meer wat ze allemaal kunnen subsidiëren; fotoboeken, kunstkoeien, welkomstfolders, computer inloopclub, een popfestival etc. Wie de lijsten met verstrekte subsidies bekijkt wordt er zeeziek van.

De PVV maakt zich grote zorgen over de diverse opslagplaatsen voor consumenten vuurwerk. Al deze opslagplaatsen zijn voorzien van watersprinklers. Nederland is het enige land in Europa waar watersprinklers in vuurwerkopslagplaatsen zijn voorgeschreven. Dit is tegenstrijdig met de Europese wetgeving. In vuurwerk komen stoffen voor (nitrocellulose, magnesium, aluminium), die bij een temperatuur van 170 C een chemische reactie aangaan met water. Er ontstaat dan waterstofgas. Waterstofgas is een zeer explosief gas.

De landelijke Partij voor de Vrijheid staat schouder aan schouder met PVV Gelderland in hun strijd tegen de voorgenomen aanleg van een hoogwatergeul aan de IJssel bij Heerde en daarom zal Kamerlid De Mos tijdens het Wetgevingsoverleg Water op 5 december, een motie indienen om de hoogwatergeul kopje onder te laten gaan.

PVV Gelderland wil een integriteit onderzoek laten uitvoeren betreffende gedeputeerde Verdaas. De PVV verdenkt hem van frauduleus handelen. Dit betreft onjuiste declaraties en het verschaffen van onjuiste informatie betreffende zijn feitelijke woonplaats, het geen al aan de orde is vanaf 1 april 2008.

Verdaas is gedeputeerde in de provincie Gelderland vanaf 2007. Een Gelderse gedeputeerde is wettelijk verplicht binnen de provinciegrenzen te wonen. PvdA-gedeputeerde Verdaas woont echter nog steeds niet in Gelderland, maar is blijven wonen in Zwolle in een pand dat 100% zijn eigendom is. Hij staat wel ingeschreven in Nijmegen, maar het pand dat hij zogenaamd bewoont is slechts voor 1% in zijn bezit.

Provincie Gelderland heeft onlangs een perceel grond, genaamd "de Beijer", aangekocht voor 3,6 miljoen euro. Bijzonder is dat dit zelfde perceel 3 maanden daarvoor van eigenaar is gewisseld voor 300.000 euro. De betrokken gedeputeerde Verdaas (PvdA) was hiervan op de hoogte daar dit beschreven staat in het taxatierapport. De gedeputeerde vindt dat hij juist heeft gehandeld en vindt het een goede deal. Enige spijt was niet te bespeuren.

donderdag, 15 september 2011 00:00

De bange elite

Onlangs deed de rector magnificus van de Radboud universiteit Professor Kortmann een oproep aan de Radboud Universiteit om de studenten te bewapenen voor het maatschappelijk debat tegen het populisme van Geert Wilders. Als ze dan eenmaal bewapend zijn, moeten de academici van de toekomst de mensen weer, net als vroeger, bij de hand nemen om ze te verlossen van de onzekerheid die in hen gezaaid is door de populisten. De professor mag zijn mening uiten, de PVV is voor de vrijheid van meningsuiting.

donderdag, 01 september 2011 00:00

PVV zoekt nieuw talent!

De PVV heeft een forse groei doorgemaakt de afgelopen jaren en de verwachting is dat deze groei zich zal doorzetten.

donderdag, 01 september 2011 00:00

Integratie geen taak van de provincie

De Partij voor de Vrijheid heeft statenvragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten waarin om uitleg wordt gevraagd over een provinciale subsidieregeling. Op de website van de provincie wordt aangegeven dat er subsidie aangevraagd kan worden 'om de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving te bevorderen'.