Nieuws

De PVV Gelderland is tegen Jodenhaat en tegen antisemitisme. De verklaring tegen Jodenhaat hebben wij niet getekend omdat die niet uitsluitend en alleen gaat over Jodenhaat. Het wordt breder getrokken. Natuurlijk zijn wij tegen racisme en discriminatie maar het zou eigenlijk moeten gaan om een verklaring tegen Jodenhaat. Dat was de inzet.
Bovendien is de verklaring mede getekend door GroenLinks waarvan een Statenlid uit Gelderland van die partij meedeed aan een pro Palestina demonstratie waarbij hij een bord omhoog hield met de tekst Viva Viva Intifada.
Daarover zijn vragen gesteld aan de Commissaris van de Koning en in het vervolg daarvan is een formele klacht ingediend tegen dat Statenlid omdat die met zijn bord in de hand opriep tot geweld tegen Israël en tegen de Joden.
De PVV Gelderland heeft geen openlijke steun gehad van de andere fracties in de Staten bij haar actie tegen dat betreffende Statenlid. Je kunt dan wel mooie woorden ondertekenen maar als daden uitblijven dan vinden wij dat hypocriet zeker ook als GroenLinks die verklaring mede ondertekent.
Wij zullen altijd Israël blijven steunen en blijven strijden tegen antisemitisme.

De Gelderse PVV wil een debat op 31 maart a.s. over de herindeling van Scherpenzeel met de gemeente Barneveld. Vanaf het najaar 2019 is het college van Scherpenzeel een paar keer frontaal in botsing gekomen met het Provinciale bestuur met in het bijzonder gedeputeerde Markink.
Bovendien ontvingen alle statenleden op 10 maart jl. een brief van het college van Scherpenzeel. Daarin gaven zij 17 punten aan waaruit zou blijken dat gedeputeerde Markink niet de waarheid sprak toen hij de raad van Scherpenzeel en anderen informeerde over het proces van de herindeling.

De PVV Gelderland heeft zich grondig bezig gehouden met dossier Vink, waarbij o.a. sprake is van aangeleverde vervuilde grond voor een nieuwbouwwijk in Barneveld.
De PVV heeft dan ook inspectierapporten opgevraagd , die de provincie bewust onder de pet heeft gehouden onder het mom van valse voorwendselen. Dit laatste blijkt uit de reactie van het Openbaar Ministerie.
De PVV eist opheldering in deze. Statenlid Ton Diepeveen heeft vandaag een interpellatiedebat aangevraagd voor de Provinciale Statenvergadering woensdag 3 juli.

Bijlagen

Verzoek interpellatiedebat
Brief Openbaar Ministerie en Statenvragen

Gisteren wervelend debat in Valburg over de railterminal. Bewoners waren zeer betrokken en wisten goed waar het over ging. Bravo! Duidelijk is dat er geen draagvlak voor is bij de bewoners, maar  de politieke elite wil dit prestige project de Gelderlanders  gewoon door de strot  duwen. Ook  de PVDA en CDA die een beetje peppie lopen doen, dat ze misschien hun standpunt gaan heroverwegen. Trap er niet in. Ze hebben gewoon lak aan de burgers.

Belasting heffen doet de overheid om de begroting rond te krijgen.
Met € 4 miljard op de plank is het heffen van provinciale opcenten op de wegenbelasting overbodig.