In de media

De PVV Gelderland is tegen Jodenhaat en tegen antisemitisme. De verklaring tegen Jodenhaat hebben wij niet getekend omdat die niet uitsluitend en alleen gaat over Jodenhaat. Het wordt breder getrokken. Natuurlijk zijn wij tegen racisme en discriminatie maar het zou eigenlijk moeten gaan om een verklaring tegen Jodenhaat. Dat was de inzet.
Bovendien is de verklaring mede getekend door GroenLinks waarvan een Statenlid uit Gelderland van die partij meedeed aan een pro Palestina demonstratie waarbij hij een bord omhoog hield met de tekst Viva Viva Intifada.
Daarover zijn vragen gesteld aan de Commissaris van de Koning en in het vervolg daarvan is een formele klacht ingediend tegen dat Statenlid omdat die met zijn bord in de hand opriep tot geweld tegen Israël en tegen de Joden.
De PVV Gelderland heeft geen openlijke steun gehad van de andere fracties in de Staten bij haar actie tegen dat betreffende Statenlid. Je kunt dan wel mooie woorden ondertekenen maar als daden uitblijven dan vinden wij dat hypocriet zeker ook als GroenLinks die verklaring mede ondertekent.
Wij zullen altijd Israël blijven steunen en blijven strijden tegen antisemitisme.

Gisteren wervelend debat in Valburg over de railterminal. Bewoners waren zeer betrokken en wisten goed waar het over ging. Bravo! Duidelijk is dat er geen draagvlak voor is bij de bewoners, maar  de politieke elite wil dit prestige project de Gelderlanders  gewoon door de strot  duwen. Ook  de PVDA en CDA die een beetje peppie lopen doen, dat ze misschien hun standpunt gaan heroverwegen. Trap er niet in. Ze hebben gewoon lak aan de burgers.

Belasting heffen doet de overheid om de begroting rond te krijgen.
Met € 4 miljard op de plank is het heffen van provinciale opcenten op de wegenbelasting overbodig.

woensdag, 01 juli 2015 12:54

Merkel: de islam hoort bij Duitsland

Bron:Zeit online

Bondskanselier Merkel heeft de islam tot ‘deel van Duitsland’ verklaard. Aanvallen op gebedshuizen, van welke religie dan ook, zijn volgens haar ‘aanvallen op alle burgers’.
 
Ter gelegenheid van de Ramadan, de islamitische vastenmaand, heeft Angela Merkel (CDU) opgeroepen tot wederzijds respect tussen religies. Dinsdagavond, op een receptie in Berlijn, maakte zij duidelijk: “Het is overduidelijk dat de islam ondertussen bij Duitsland hoort.”
 
In aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende geloofsrichtingen wees de bondskanselier op het wereldwijde geweld uit naam van een religie – uit naam van de islam. Maar het uitsluiten of het ‘over één kam scheren’ van moslims in Duitsland is niet toegestaan, vertelde Merkel. Volgens haar bestaat de overgrote meerderheid van de moslims uit rechtvaardige, nette burgers.

Provincie hoeft zich kennelijk niet te houden aan wetgeving.

De overheid legt wetgeving op, maar houdt zich er  niet aan. Dit blijkt uit een onderzoek van de PVV Gelderland.
Wat is er aan de hand?
De PVV Gelderland heeft bij de Commissaris van de Koning de heer Conielje aangegeven dat het onderzoeksbureau, die een integriteitsonderzoek heeft verricht bij de  nieuwe Gelders gedeputeerden, niet bevoegd is om een dergelijk onderzoek te verrichten. Het onderzoeksbureau in kwestie heeft aangegeven dat zij niet vergunningplichtig is. Na een onderzoek verricht door PVV Gelderland blijkt dat er wel een vergunning vereist is.