vrijdag, 08 juli 2011 00:00

Mode Biënnale Arnhem

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De fractie van de Partij voor de Vrijheid heeft kennis genomen van het artikel 'Zeer teleurstellend maar niet mislukt' in De Gelderlander van 7 juli 2011. Voordat de mode biënnale in Arnhem plaatsvond werd in het artikel 'Arcadis onderzoekt opbrengst Arnhem Mode Biënnale', in De Gelderlander van 30 mei 2011, al aangegeven dat de exacte opbrengst van de 2011 editie zou worden gescand en in kaart gebracht.

Vragen

  1. Heeft Gedupteerde Staten kennis genomen van bovengenoemde artikelen?
  2. Is Gedupteerde Staten bereid om het bovengenoemde onderzoek van Arcadis op te eisen, aangezien de provincie Gelderland samen met de gemeente Arnhem een subsidie van 1,4 miljoen euro heeft toegekend? Zo nee, waarom niet?
  3. Is Gedupteerde Staten bereid om bovengenoemd onderzoek van Arcadis te verzenden naar de Provinciale Statenleden van Gelderland, zodat ook zij kennis kunnen nemen van de exacte opbrengsten? Zo nee, waarom niet?
9744 keer gelezen