dinsdag, 25 juni 2013 12:19

Geen natuurevenement - motie

Motie vreemd aan de orde van de dag

 

Motie (art. 37 RvO)

 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25-6-2013

Gepubliceerd in Moties