Nieuws

De vijf Statenleden van de Gelderse fractie van de Partij voor de Vrijheid scharen zich unaniem achter de missie van de PVV en Geert Wilders. 

Bij de verkoop van Nuon aan Vattenfall hebben beiden op 21 februari 2009 een overeenkomst, met juridisch bindend karakter. Een afspraak was dat Nuon voor 10-20% van de gasbehoefte selfsupporting zou worden (levering uit eigen velden). Dit punt heeft meegewogen tijdens de besluitvorming van de Provinciale Staten inzake de verkoop van Nuon.