donderdag, 09 juli 2020 15:58

Oprichten Gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies

Vrz,

het college stelt voor om samen met drie andere provincies de uit de 19e eeuw daterende Nieuwe Hollandse Waterlinie te beschermen. Een prima idee!
De PVV is altijd een voorstander om het cultureel erfgoed te behouden en dus ook te beschermen.
Maar bij het beschermen van de Hollandse Waterlinie kunnen we de VN organisatie UNESCO missen als kiespijn.
Naast dat UNESCO een politiek orgaan is, is zowel UNESCO als de VN antisemitisch.

Vrz, ik zal het geheugen een beetje op frissen. Enkele jaren geleden sprak UNESCO zich, middels een Palestijnse resolutie uit , dat de Tempelberg in Jeruzalem geen historische banden heeft met het Jodendom.
De VN schroomde niet om daar later nog een schep boven op te doen. Schaamteloos sprak zij zich uit, ook via een resolutie, dat de Tempelberg alleen nog maar Haram al-Sharif heet. Daarmee wordt impliciet een claim op Jeruzalem gelegd als islamitische plaats en niet als heilige plaats voor Joden.
Met zo'n jodenhatende club wil je toch niet geassocieerd worden?

Vrz, ik ben dan ook reuze benieuwd hoe de andere statenleden die de mond vol hebben over discriminatie, racisme en antisemitisme zullen stemmen over de volgende motie met het dictuum:

Provinciale Staten spreken zich uit dat UNESCO een antisemitische organisatie is waar wij niet mee geassocieerd wensen te worden.

173 keer gelezen