woensdag, 06 april 2022 20:56

Tussendocument 2022

Vrz,

terwijl het bekend is dat de provincie haar uitgaven moet beteugelen, ligt er nu weer een extra rekening van enige miljoenen. Ik moet eerlijk toegeven dat er ook wat zinnige zaken instaan zoals mobiliteit en onderhoud van recreatiepaden waar zowel toeristen als Gelderse inwoners van profiteren. Tijdens Corona tijd hadden wij ongelofelijk veel geluk dat wij in een prachtige omgeving wonen en veel naar buiten konden.
Maar als je dan lekker moe bent gewandeld of gefietst, willen ze je liever aan een vegaburger hebben dan aan zo'n sappige angusburger. Dat drammen over die eiwittransitie word je toch wel flauw van. Laat toch die koeien met hun plooikiezen en vier magen het voor ons onverteerbare gras omzetten in voor ons te verteren voedsel, rijk aan eiwitten, vetten, vitamines en mineralen.

Koeien zijn al eeuwen lang onderdeel van onze Nederlandse cultuur en dat moeten we vooral zo houden! Waarom wel miljoenen spenderen aan cultuur en tegelijk onze eigen koeien uitfaseren?
Waarom altijd alles afbreken wat mooi is en goed functioneert?
En het is eigenlijk ook een beetje hypocriet,want het merendeel van de collega Statenleden, gaan na gedane arbeid liever voor de echte bitterballen dan voor de vegaballen.

Vrz, alles wordt zo langzamerhand voorgekauwd en het politieke bestuur denkt ons te moeten behoeden voor allerlei vermeende gevaren.
Een zomerse stadswandeling in Arnhem zou een vorm van survival zijn. Nu gaat het niet over meer blauw op straat of dat het oppassen geblazen is voor verwarde personen.
Nee, je moet van schaduw naar schaduw lopen, langs fonteinen en andere koelte plekken om hittestress te voorkomen.
Om hittestress of in dit geval tropenkolder, te voorkomen is er een heus project opgetuigd "Het koele Netwerk Arnhem" met schaduwroutes en koelte plekken .
Vrz, het is prima om extra groen aan te planten en bankjes te plaatsen om gezellig rond te hangen en te keuvelen. Maar benoem dat dan ook zo en hou op met die windowdressing over klimaat, opwarming van de aarde enzovoort. Het enige wat je daar mee bereikt zijn aversie en verhitte discussies.

Vrz, natuurlijk houden de meesten mensen van een feestje of een mooi sportevenement, maar die uitgave van die extra €3 miljoen gemeenschapsgeld voor EK-Atletiek Indoor (voorjaar 2025) en het Multi-EK wielrennen (najaar 2025) is niet uit te leggen, wetende dat veel huishoudens amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ruim een half miljoen huishoudens leven in energiearmoede. Je vraagt je af of deze mensen die eerst thuis in de kou hebben gezeten, warm lopen voor een miljoenen verslindend topsport evenement.
En dan nog maar hopen dat er op de benodigde sportaccommodatie geen beslag is gelegd voor de opvang van vluchtelingen. Want de Brulsen van deze tijd schromen niet om verregaande maatregelen te nemen om opvang af te dwingen.
Het recente verleden laat zien dat grondrechten, waaronder ook het gebruik van eigendom, zo maar terzijde kunnen worden geschoven vanwege het vermeende algemeen belang, dat steeds verder wordt opgerekt.

Vrz, dan de Oekraïne. Het college en een groot deel van de Provinciale Staten hebben een statement afgelegd. Gezien de explosieve situatie, wat een resultaat is van vele tientallen jaren geopolitiek krachtenspel, moet je je afvragen of dat niet beter over gelaten kan worden aan het kabinet, die toegang heeft tot veel meer informatie zoals bijvoorbeeld de geheime informatie van de inlichtingendiensten.

Vrz, ik rond af. Het Tussendocument bevat goede en slechte punten. Door het allemaal in één document te wrotten kunnen Statenfracties zich gedwongen voelen in te stemmen met besluiten waar zij zich niet goed in kunnen vinden.
Nu wordt de PVV fractie daar niet zo door gehinderd. Wij zijn altijd koersvast en ondanks dat er ook goede punten in staan zullen wij toch tegen stemmen.

85 keer gelezen