donderdag, 08 december 2022 15:44

Perspectiefnota 2023

Vrz,
sinds de verkoop van de Nuon heeft de provincie Gelderland ruim €4 miljard in de reserves. Een mirakel, gezien de enorme bestedingsdrift.
Dit College en voorgaande Colleges, zoek de verschillen, hadden de financiële wind in de zeilen.
Echter zal de wal het schip doen keren.
Inkomsten uit het vermogen lopen terug en het Rijk zal ook minder scheutig worden en het uitknijpen van de burgers heeft uiteindelijk ook zo zijn grenzen.

De structurele begroting moet terug naar €520 miljoen. Ja dan wordt besturen voor linkse, groene, liberale coalities een stuk lastiger.
Een grote zak geld is immers smeerolie om geschillen te beslechten en het smeden van regenboog coalities. Het is dan ook niet voor niets dat dit college al voorstelt om een transitiereserve te vormen van €74,4 miljoen in het kader, ik citeer, van keuzes voor een duurzame toekomst.
Eigenlijk wordt de oppositie gevraagd om middels deze reservering, mee te werken aan het voortzetten van het ingezette beleid.
We zullen zien of de geur van het pluche krachtiger is dan de eigen principes.

Nu het College over minder poen gaat beschikken, gaat ze zoals echte socialisten betaamd, bekijken wat er bij anderen te halen is.
Blijkbaar is dat een vorm van krachtig bestuur.
Er wordt ingezet op meer Europees geld. Via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, EFRO sleept Gelderland circa 2/3e deel van € 80 miljoen naar binnen en zet er zelf € 23 miljoen tegenover.
Het College jubelt: voor iedere Gelderse euro krijgen wij ongeveer 2,3 Europese euro!
Vrz, er is niet zo iets als gratis geld. Er is altijd iemand die de rekening betaald. En dat is gewoonlijk de belastingbetaler. En met Nederland als grootste netto betaler binnen de EU, is het een sigaar uit eigen doos.

Voor de waanzinnige stikstof en klimaat opgaven loeren Gedeputeerde Staten naar de fondsen van het Rijk. Het is immers het Rijk die dit allemaal dicteert en de provincie heeft het uit te voeren.
Voelt niet lekker hé als je vrijwel niets te vertellen hebt.
Namens de PVV fractie adviseer ik u om u zelf maar niet rijk te rekenen. Uit het stikstoffonds worden nu al enige miljarden geput voor defensie.
En dikwijls als er één schaap over de dam is volgen er meer. Als de nood maar hoog genoeg is, zal er steeds meer uit dergelijke fondsen gepeuterd worden.
En kabinet Rutte gaat gestaag door met het crisis stapelen. En als klap op de vuurpijl worden wij ook nog een oorlog in gerommeld.
Ondertussen stijgen de prijzen de pan uit. En laat u niet misleiden dat dat enkel veroorzaakt wordt door de Oekraïne crisis. Want voor deze crisis, was het de overheid zelf die de energieprijzen torenhoog heeft opgejaagd met belastingen, toeslagen en een peperduur netbeheer.
En was het de Europese Centrale Bank die al jarenlang miljarden euro's bijdrukt om zwakke EU landen niet te ondersteunen maar te stutten. En dat begint zijn tol te eisen met een gierende inflatie.
Dit met een dure én ook nog onzekere energievoorziening dat doordringt op alle fronten, maakt het drama compleet.

Terwijl burgers er amper wat bij krijgen in de portemonnee worden de subsidie slurpers jaar in jaar, jaar uit geïndexeerd. En met deze gierende inflatie waarvan het einde nog niet in zicht is, wordt het afbouwen van de begroting naar €520 miljoen per jaar "a hell of a job". Want dit bedrag neemt qua koopkracht maandelijks af hetgeen doorwerkt in de haalbaarheid en betaalbaarheid van de provinciale taken. Daarom moet er een stevige pas op de plaats gemaakt worden. Dat hoeft niet erg te zijn. De boel eens flink opschonen biedt ook kansen. De huidige provinciale ambities zijn zowiezo al niet uitvoerbaar i.v.m. ruimtegebrek en dan heb ik het nog geen eens over de bevolkingsgroei. Daar zou eens een flinke discussie over gevoerd moeten worden.

Vrz, in de commissie kwam het al ter sprake om voor de provinciale ambities een soort basispakket en een aanvullend pakket in het leven te roepen. De PVV fractie wil een stap verder gaan door de kerntaken in een basispakket te stoppen bekostigd uit de structurele middelen en eventuele extra autonome taken in een aanvullend pakket bekostigd uit de incidentele middelen. Dan zit je financieel altijd goed.
En het remt ook nog het linkse elitaire hobby gedrag. Een Win-win situatie.
Is het College het eens met deze stellingen? Graag een reactie.

Een positief punt is dat het College het subsidie instrument gaat herzien. Zij geeft aan dat sommige
subsidies worden afgebouwd of gestopt. De PVV fractie ziet uit naar de eerste resultaten!
Mijn vraag aan de gedeputeerde is dan ook of hij zijn successen wil delen. Graag een reactie.

Vrz, ook het College grijpt de Oekraïne crisis met beide handen aan om de energietransitie te promoten en zo draagvlak te creëren om te versnellen. Echter gaat het complete plaatje aan hen voor bij. Zij vergeten dat er geen sprake kan zijn van duurzame vrede in Europa zonder een normale relatie met Rusland.
Men wil niet afhankelijk zijn van Rusland, maar wij zijn al sinds de jaren 70 afhankelijk van islamitische landen, die ons de islam door de strot duwen en met oliedollars gefinancieerd het Westen geselen met islamitische terreur. Indertijd is er een deal gemaakt: olie voor migratie en kennis. En iedere dag worden de gewone man en vrouw, vooral in de achterstand wijken, geconfronteerd met de gevolgen hiervan.
Het College kan dan wel geld blijven pompen in initiatieven om de sociale verbondenheid in buurt, dorp en wijk te versterken, maar sociale verbondenheid is alleen sterk in groepen waar men gemeenschappelijke morale normen heeft. En die missen in de multiculturele samenleving.
Het is dan ook niet voor niets dat de PVDA nu definitief de arbeider in de steek laat en een klimaatverbond sluit met GL. Het klimaat is een stuk minder persoonlijk en het elitaire netwerk kan er ook nog een leuke duit aan verdienen!

Zo is het hogere dividend van Alliander meer dan welkom bij het College.
Deze komt € 12,7 miljoen hoger uit op een totaal bedrag van € 45,2 miljoen. Een mooie bijvangst,
die, zo is te lezen in de perspectiefnota, in belangrijke mate veroorzaakt wordt door het positieve effect van de energietransitie. Een leuk bericht voor die 1,5 miljoen huishoudens die in energiearmoede leven.
En die groep wordt nog groter. En het is diezelfde energietransitie die niet alleen de door de PVDA gedumpte arbeider in de armoede drukt, maar ook de middenklasse gaat slopen.

Vrz, er zijn nog meer klimaat slachtoffers te betreuren. Vals pronkt de Kadernota Agrifood met de titel 'Toekomst voor de Gelderse boer’. Een gotspe!
Maar de hamvraag is wil de overheid nog wel toekomst bieden aan de boer?
Het verkenningsplan Stroecity voorspelde niet veel goeds. De gedeputeerde Drenth hielt een vurig betoog in de commissie om, naar eigen zeggen, nog het een en ander voor de boeren redden. Maar ondertussen had het College, waar hij zelf ook deel van uitmaakt, het plan Stroecity uitgewerkt. Dit plan behelst 25.000 woningen te bouwen op boerengronden. Extra wrang om dat Stroe het episch centrum was van de boerenprotesten. Het plan werd dan ook, na druk van de publieke opini, ijlings van tafel gehaald.
De vraag aan het College is dan ook, is Stroecity tijdelijk geparkeerd of definitief van tafel?

Dat er een kloof is tussen de politiek en de boer in het veld werd ook pijnlijk zichtbaar toen wij met de Staten op werkbezoek gingen bij diverse veehouders. Aan een veehouder, die al met één been in het faillissement staat, werd ijskoud gevraagd hoe hij wilde gaan verduurzamen.
En ook wat hij ging doen met zijn asbestdak. Zij gingen er glad aan voorbij dat deze boerenfamilie elke dag moest vechten voor hun bestaan.
Ik vond het een beschamende vertoning.
Op de vraag aan een andere boer of hij niet liever zijn dieren buiten wilde laten lopen, kwam het antwoord: iedere boer wil het liefst zijn beesten buiten hebben, maar dan neemt de uitstoot toe en dan moet ik het aantal dieren met tientallen procenten inkrimpen. En dan heb ik helemaal geen verdienmodel meer!
Geniepig heeft de overheid jarenlang het net van regeltjes, gestoeld op onbetrouwbare rekenmodellen, langzaam maar zeker steeds strakker aangetrokken.
En ondanks de vele jaren van innovatie en renovatie staan nu heel veel boeren met de rug tegen de muur. Telkens is de boeren een worst voor gehouden. En dat lijkt keer op keer weer het geval.

Het College wil meer gaan inzetten op het grondinstrumentarium. Nu moeten wij even opletten. Het College wil namelijk grond aankopen en beschikbaar stellen via pacht aan boeren die hiermee hun bedrijfsvoering natuur inclusief kunnen maken. Dit zet het verdienmodel nog verder onder druk. Daarbij is in de media te lezen dat de pachtgelden enorm stijgen omdat er steeds meer boerenpachtgrond wordt omgezet in natuur.
Klopt het dat de pachtgelden stijgen? En geldt dat ook voor de provinciale pachtgelden?
Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz, stelt u eens voor dat het College tegen een asielzoeker zegt in het kader van zijn aanwezigheid, dat het perspectief op duurzame ontwikkeling elders beter is? Dan is de provincie te klein! Wat heet , het hele land is te klein! Maar het College zegt wel tegen onze eigen boeren, die al generatie op generatie onze provisiekast vullen, dat het perspectief op duurzame ontwikkeling elders beter is.
De VVD voorman Rutte geeft zelf aan “weilanden leeg te willen trekken”. Zodat vervolgens de CDA Minister van Gennip de Franse banlieus leeg kan trekken, die bevolkt worden door een groot aantal niet westerse criminelen. Die kunnen dan zo met de trein naar Stroecity. Dus boeren er uit en tuig er in.
Op deze wijze blijft de ambitie om Gelderland weerbaarder te maken tegen de invloeden van ondermijnende criminaliteit een fata morgana. Nu al hebben wij een gebrek aan rechters waardoor 1500 zaken bij de Arnhemse rechtbank zijn geseponeerd. En hoeveel volgen er nog?

Vrz, nu de burgers steeds minder te besteden hebben, moeten ze zoet gehouden worden en wordt de doctrine “brede welvaart” ingezet.
Je wordt dan voorgehouden dat geld alleen niet gelukkig maakt en daarom moeten de burgers zo veel mogelijk afstaan aan de overheid. Blijkbaar wordt de overheid wel heel gelukkig van meer geld en houdt ons voor dat zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid ook van belang zijn .
En dat klopt. Dat hebben wij ook gemerkt toen wij werden opgesloten in ons eigen huis, toen onze opa's en oma's in het verpleeghuis zaten weg te kwijnen. Toen onze kinderen niet meer naar school mochten. Toen wij anderhalve meter afstand moesten houden van elkaar. Ook je kinderen die het huis uit waren mochten wij niet meer omhelzen.
Wie vraagt er nu zoiets aan een moeder?

Maar wat heb ik aan een mooi stadspark als ik geen dak boven mijn hoofd heb? Ja dan kan je daar op een koele plek op een bank gaan liggen.
Wat heb ik aan al die windmolens, als ik vervolgens de energierekening niet meer kan betalen?
Wat heb ik aan de gezondheidszorg als ik niet mijn medicijnen ga halen omdat ik het eigen risico niet kan betalen?
En wat heb ik aan die gelukszoekers die ons maatschappelijk en financieel leeg halen?
De brede welvaart doctrine is een hevel: minder in de portemonnee van de burger en meer in de portemonnee van de overheid. Blijkbaar zijn de burgers zelf niet bij machte om hun eigen euro's goed te kunnen besteden.
Dus wordt dit geld uit hun zak geschut en buiten het zicht en controle, weggezet in fondsen en het netwerk van de politieke vriendjes en vriendinnetjes die hun eigen politieke agenda uitrollen.
En binnen dit politieke netwerk heeft men wel een dak boven hun hoofd, kan men wel de energierekening en het eigen risico betalen. En vierde men wel een verjaardag of een bruiloft. En als je als gewone burgers dat lef had was hij of zij een aso.

Vrz, om ons toch voor te houden dat wij leven in vrijheid, in een democratie en een rechtstaat sponsort het College het Democratiefestival.
Blijkbaar is dat nodig en wordt het niet meer als vanzelf sprekend ervaren. En dat is ook niet zo vreemd als wij naar het recente verleden van de overheid kijken.
Het is de overheid zelf is die grondrechten bedreigt. Dan doel ik op het recht op lichamelijke integriteit, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het eigendomsrecht. En dan heb ik het nog niet eens over gelijke behandeling, beroepsverbod enz.
Tijdens het proces Wilders vervaagde de scheiding der machten. De uitvoerende macht ,het kabinet bemoeide zich met het OM als onderdeel van de rechtsprekende macht.
En andersom kunnen rechters er ook wat van. Tijdens de Urgenda zaak nam de rechter plaats op de stoel van de politiek door activistische uitspraken te doen.
Ja en met zo'n overheid heb je wel wat recht te zetten, dus het College gooit er weer een tonnetje tegen aan voor hun eigen elitaire feestje, want veel burgers hebben allang de handdoek in de ring gegooid.
En het is allemaal bedoeld voor de schijn van vrijheid, democratie en rechtstaat.
Echter kan dit allemaal niet bestaan zonder financiële onafhankelijkheid en zonder de vrijheid van meningsuiting. En dit laatste staat in schril contrast met de sturende overheid, die ons afhankelijk tracht te maken van diezelfde overheid en onwelgevallige meningen tracht de kop in te drukken. Dat laatste gaat in het politieke debat vaak onder het mom van belediging. Dat doet mij dan denken aan de uitspraak van Hans Teeuwen, ik citeer: "belediging is voor sommige mensen ook gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen". <einde citaat>

Vrz, dikwijls wordt je het zwijgen alleen maar opgelegd door mensen die bang zijn dat je de waarheid gaat vertellen.

91 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Beleidsrekening 2023