Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

zaterdag, 23 april 2011 00:00

Plaatsing zonnepanelen en Helianthos

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

In de beleidsrekening is vermeld dat het bedrijf Helianthos de ruimte heeft gekregen voor het testen van zonnepanelen op het dak van het Huis der Provincie. Helianthos is een dochter onderneming van Nuon en ontwikkelt solar folies. Nuon heeft Helianthos in de etalage gezet voor verkoop omdat deze solar folies niet rendabel zijn. Helianthos heeft van de provincie 7 miljoen euro subsidie ontvangen onder de voorwaarden dat men 150 arbeidsplaatsen zou creëren en dat men zich zou richten op het opwekken van duurzame energie. Hanergy, een chinees bedrijf, heeft interesse om Helianthos over te nemen en de productie te verplaatsen naar China.

Vragen

  1. Heeft Helianthos een test uitgevoerd met zonnepanelen voor het Huis der Provincie? Zo ja wat is het test resultaat en wat zijn de kosten? Zo nee, waarom is de test niet uitgevoerd?
  2. Heeft Akzo Nobel Helianthos verkocht aan Nuon? Zo ja, wanneer en wat heeft men er voor betaald?
  3. Zijn er onderhandelingen met een bedrijf om Helianthos over te nemen? Zo ja, met welk bedrijf en hoeveel gaat Helianthos opbrengen?
  4. Zijn er afspraken gemaakt over de verstrekte subsidie als het bedrijf verkocht wordt?
  5. Gaat de provincie de 7 miljoen subsidie terug vorderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn hier al stappen voor ondernomen?
  6. Is er tijdens de handels missies naar China door de provincie, contact gelegd met Hanergy? Zo ja wanneer en door wie? Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg?
2036 keer gelezen