dinsdag, 08 november 2011 23:00

Opcenten

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • De provincie Gelderland ruim kan voldoen aan de financiële verplichtingen en beschikking heeft over grote financiële reserves.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • De opcenten van de motorrijtuigenbelasting niet te verhogen.

En gaan over tot de orde van de dag.

1422 keer gelezen