Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

dinsdag, 13 december 2011 23:00

Deelakkoord natuur

Voorzitter,

Op 2 maart 2011 kwam de PVV als grootste winnaar bij de provinciale verkiezingen in Gelderland uit de bus. Een geweldig resultaat. Al vrij snel werd duidelijk dat de PVV haar verkiezingsbeloftes wilde waarmaken: stoppen met de EHS plannen, een sobere natura2000, doortrekking van de A15 en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Voor mij persoonlijk was, en is, het drastisch hervormen van het natuurbeleid de grote politieke drijfveer. En hoeveel mooier kan het voor mij dan nog worden, wanneer we in de laatste Statenvergadering van 2011 het deelakkoord 'Natuur' bespreken en wellicht straks ook mee instemmen.

Oké, ik moet toegeven; Het had nog beter gekund. Sprekend vanuit mijn boerenhart had ik liever helemaal geen EHS gezien of andere miljarden verslindende zogenaamde 'natuurplannen'.

Maar doordat de PVV het landelijk mogelijk maakt dat het kabinet VVD-CDA regeert en Job en zijn linkse rakkers in de oppositiebankjes zijn verdwenen, zijn we in ieder geval al een enorm eind in de goede richting opgeschoten. Het akkoord wat we nu bespreken maakt binnenkort een einde aan de onzekerheid voor agrariërs, ondernemers en mensen in het buitengebied als het gaat om de EHS.

Ik heb de gedeputeerde in de commissie gevraagd of hij tevreden was over het akkoord. 'Nee, zei hij. Maar het is wel het beste wat we kunnen krijgen'. Ik geloof ook dat de gedeputeerde voor Gelderland heeft geprobeerd er zoveel mogelijk uit te slepen.

Staatssecretaris Bleker geeft herhaaldelijk aan dat hij de afspraken van het akkoord zal naleven. Ik ben ook blij dat hij dit nogmaals herhaalde in het gesprek dat ik afgelopen maandag met hem had.

De herijking wordt wat mijn fractie betreft op een dusdanige manier gedaan dat het areaal binnen de Natura2000 en KRW gebieden valt. Hierdoor voldoen we aan internationale doelen en handelen we volgens het akkoord betreffende de EHS. Twee vliegen in één klap.

Het is voor mijn fractie dan ook niet begrijpelijk waarom het college al met de manifestpartners in gesprek is gegaan over de invulling van de EHS. Is het niet veel beter om eerst duidelijk te hebben welke gebieden definitief worden aangewezen als Natura2000? Pas dan is overleg met de manifestpartners raadzaam. Om die reden dien ik de volgende motie in:

Het overleg met de manifestpartners op te schorten totdat hierover meer duidelijkheid is.

In het onderhandelingsakkoord wordt gesproken over een verwerving van 17.000 hectare en een inrichting van 40.000 hectare. Natuurlijk hadden wij die 17.000 teruggebracht zien worden naar 0. Natuurlijk hebben wij liever geen enkel Natura2000 gebied in Gelderland. Maar je moet ook realistisch zijn.

Als het PaarsPlus gruwel er was gekomen dan was wellicht half Gelderland veranderd in een EHS oerwoud. Misschien voor GroenLinks en de SP een fantastische gedachte? Voor de hardwerkende ondernemers een ware nachtmerrie.

Voorzitter, je moet niet altijd het beste jongetje van de klas willen zijn. Zo heeft Gelderland al tot en met 2011 ruim 12.000 hectare verworven. Dat is een behoorlijk areaal, terwijl echter slechts 6.000 hectare is ingericht. De provincie heeft hier de afgelopen jaren een verkeerde prioriteit gegeven, het accent heeft veel te veel gelegen op het alsmaar aankopen van grond. Een soort rupsje-nooit-genoeg zou je het kunnen noemen.

Persoonlijk houd ik wel van fanatieke politici, dat zal u wellicht niet geheel verbazen. Maar dan moet het wel terecht zijn. De afgelopen weken en dagen wordt Gelderland te pas en te onpas van alle kanten bestookt met doemscenario’s en horrorverhalen over het verschrikkelijke akkoord van Bleker. Vz, ik moest eigenlijk een beetje denken aan een peuter die zijn zin niet krijgt. Pruillipje, traantje op de wang en maar hopen dat het snoepje alsnog komt.

Dat snoepje komt er niet. Dat snoepje is er namelijk al. Want speciaal voor linkse fracties zal ik het even beeldend aangeven; Gelderland heeft al een enorm oppervlakte aan schitterende natuur. Daarnaast gaat er door middel van het akkoord nog eens ter grootte van 25.500 voetbalvelden natuur aangekocht worden. Met die oppervlakte zou je een snelweg van Arnhem tot Afghanistan kunnen aanleggen. Hoezo afbraakbeleid? Hoezo natuurbarbaren?

Op basis van IPO-cijfers zou Gelderland 3500 hectare moeten verwerven. Wat mijn fractie betreft moet Gedeputeerde Staten zich juist richten op het inrichten van het areaal dat in de Natura2000 en KRW gebieden ligt. Om die reden dien ik de volgende motie in:

In het overleg met de andere provincies in te zetten op een aanzienlijk mindere restopgave verwerving en daarbij in het overleg met de manifestpartijen voor de herijking alvast vanuit te gaan.

Buiten de EHS is straks het rijk verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer. De PVV fractie juicht deze vorm van natuurbeheer toe, maar heeft wel twijfels over de overdracht hiervan. Wij willen er graag zeker van zijn dat de overgang van provinciale naar rijksverantwoordelijkheid netjes gaat. Daarom zullen wij de CDA motie hieromtrent ook van harte steunen.

Duidelijk, concreet en recht voor zijn raap. Het zijn de termen die bij de PVV in veilige handen zijn. Het is daarom ook niet voor niets dat de PVV fractie ook in dit dossier zo snel mogelijk duidelijkheid wil verschaffen naar de agrariërs en andere ondernemers.

Het coalitieakkoord 'Uitdagend Gelderland' bevat een aantal grote minpunten, maar ook een aantal positieve punten. Een daarvan is dat de coalitie heeft afgesproken in 2018 de EHS te willen afronden.

Om als provincie betrouwbaar en duidelijk te blijven vraag ik het college om dit jaartal te handhaven en nogmaals te onderstrepen. Daarom dien ik de volgende motie in:

In Gelderland gestreefd wordt vast te houden aan het coalitieakkoord 'Uitdagend Gelderland' en de EHS in 2018 wordt gerealiseerd.

De duidelijkheid die met deze motie verschaft wordt is voor de PVV van een groot belang. Wij wachten daarom eerst de reactie van Gedeputeerde Staten en andere partijen af alvorens te beslissen over het akkoord.

Ik dank u voor uw aandacht.

2230 keer gelezen