maandag, 03 oktober 2011 00:00

Algemene subsidieverordening Gelderland

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben een statenvoorstel vastgesteld, inhoudende een wijziging van de Algemene Subsidieverordening Gelderland 1998. Het wijzigingsvoorstel staat beschreven in PS2011-628.

 

In Artikel 7.2 staat het volgende:
1. Het provincie bestuur kan voorschotten verlenen op verleende subsidies.
2. De voorschotten bedragen in totaal ten hoogste 80% van de verleende subsidie. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het provincie bestuur tot het volledige bedrag voorschotten verlenen.

Aan dit artikel wil Gedeputeerde Staten een nieuw lid toevoegen:
Gedeputeerde staten kunnen ambtshalve een voorschot verlenen.
Alle vragen hebben betrekking op het nieuwe lid.

 

Vragen

  1. Om welke voorschotten gaat het?
  2. Wat is de meerwaarde van dit extra lid?
  3. Kan een gedeputeerde zelf een voorschot verlenen?
1990 keer gelezen