woensdag, 27 februari 2019 15:35

Maatschappelijk effect indicatoren

Wellicht hebben de Statenleden gedacht als Noord Holland een lieve stad kan hebben met lieve mensen dan kunnen wij wel een gezellige provincie hebben met gezellige mensen.

Vorig jaar is de motie 18M43 "Monitor Gelders welbevinden" aangenomen. Hiermee pleiten vrijwel alle partijen , m.u.v. de PVV, voor een heuse Gelderse geluk en welbevinden monitor compleet met een indicator "Gelders welbevinden".

Want Gelderland gééft om zijn inwoners. Tenminste dat is te lezen in de motie.

Maar hoe serieus moet je dit nemen? Want ondertussen wordt de bouwgrond onder je huis volgestort met vervuilde grond, worden dieseltanks geplaatst in een waterwingebied, lig je 's nachts wakker hoe je het financieel moet rond breien als je huis van het gas af moet, wordt je horizon vervuild met "old school" windmolens, rijzen de kosten de pan uit, krijg je geen sociale huurwoning omdat je geen statushouder bent enz.
En dan vragen ze vervolgens of je nog wel lekker in je vel zit.
Als of je bij de gedeputeerde op de divan ligt!
Volgens de PVV fractie is de gedeputeerde geen dokter Phil en heeft hij meer verstand van concrete zaken zoals bijvoorbeeld het beheren van de Nuon miljarden, het onderhouden van wegen, het behouden van natuur en Gelders erfgoed enz.

Vrz, de provincie is geen GGZ instelling en moet dat ook niet worden.
De provincie moet zich bezig houden met de kerntaken en zich niet laten opschepen met emotionele zaken zoals geluk en welbevinden, die voor iedereen anders zijn, want ieder heeft zo zijn eigen belevingswereld.
Een sprekend voorbeeld, voor de één is een moskee een multiculturele verrijking en voor de ander een nachtmerrie. De PVV telt dan de nachtmerries en een groot deel van de andere partijen de multiculturele verrijkingen.
Maar je kan wel het aantal moskeeën tellen. Daar kom ik zo nog even op terug.

Vrz, het is ook een vorm van decadentie om burgers veel te afhankelijk te maken van Vadertje Staat, die alles maar moet regelen. Kennelijk achten de Provinciale Staten de Gelderlanders niet in staat om hun eigen geluk af te dwingen.

De Rouchmont verwoordde dat eens treffend en zei: een samenleving wordt decadent als de mensen gaan vragen "Wat gaat er gebeuren?" in plaats van "Wat kan ik doen?"

Vrz, dan rijst ook nog de vraag, zijn deze politici écht zo begaan met de Gelderlanders? Zo ja, dan moeten ze eens beginnen met het behartigen van de echte belangen van die Gelderlanders.
Want van prietpraat, onzinnig geld uitgeven en gedraai kunnen mensen heel depressief worden. Goed, een deel van de poltici beleeft dat weer anders, want, daar is ie weer, iedereen heeft zo zijn eigen belevingswereld.
Het is ook niet zo vreemd dat de kloof tussen de burgers en het politieke bestuur groeit.

En waar komt vervolgens deze Provinciale Staten dan mee? Met een een lieve monitor , die zo maar kan gaan functioneren als een vliegwiel voor de de eigen politieke stokpaardjes.

Vrz, ik vrees dat de kans levensgroot is dat deze monitor er toch gaat komen. Daarom wil ik het college iets meegeven voor hun voorstel. Iets dat je in ieder geval goed kan meten.
Ik heb het net al even gehad over de moskee in de wijk.
Het aantal moskeeën en islamitisiche instellingen is een graadmeter voor de omvang van de islamisering van onze provincie.
Islamisering heeft invloed op het maatschappelijke leven.
Islamisering heeft een omgekeerd evenredig effect op de westerse vrijheid en democratie. Het is dan ook van levensbelang om het aantal moskeeën en islamitische instellingen per gemeente in kaart te brengen,zodat we ongeveer kunnen bepalen hoelang we nog zonder hoofddoek onder de regenboog kunnen flaneren. Of beter nog, dat de collega's zich rot schrikken en eens in verzet komen tegen deze vorm van kolonisatie.
Daarom vrz, dien ik namens de PVV fractie de volgende motie in met het volgende verzoek aan het college:

  • moskeeën (het aantal moskeeën per gemeente)
  • islamitische organisaties (het aantal islamitische organisaties per gemeente)

en bij de vaststelling van de begroting en van de jaarstukken te rapporteren over de resultaten van het provinciale beleid aan de hand van deze indicatoren.

1163 keer gelezen