woensdag, 25 september 2013 09:42

Oproep: ‘Provincie Gelderland steun opvangcentra’

In navolging van de provincie Noord-Brabant ligt nu ook bij de provincie Gelderland een initiatiefvoorstel om opvangcentra voor in het wild levende dieren financieel tegemoet te komen. Dit voorstel wordt ondersteund door de Dierenbescherming. De Provinciale Staten stemmen hier op 25 september over.

Opvangcentra voor in het wild levende dieren hebben al jaren moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze werken vooral met vrijwilligers en worden gefinancierd met particulier geld, mede via de Dierenbescherming. Het gaat om opvangcentra voor vogels, egels en andere wilde inheemse dieren. Een groot deel van deze dieren is door menselijk toedoen in nood geraakt. Ze raken verstrikt in visdraden, worden aangereden of vliegen tegen hoogspanningsmasten aan. De mens heeft daarom de morele en wettelijke plicht om deze nood te verhelpen. Dit gebeurt in de opvangcentra, waar dieren met kans op volledig herstel worden verzorgd en weer uitgezet in hun natuurlijke omgeving.

Klik hier om het bericht op Dierenbescherming.nl te lezen

1198 keer gelezen