donderdag, 28 november 2019 17:26

Extra opvang asielzoekers

Marjolein Faber
27 november 2019

Vrz,
het blijft maar doorgaan.
Terwijl Gelderland nu al voor aan staat met de opvang van duizenden (4000) asielzoekers, heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid nogmaals een verzoek ingediend om nationaal 5000 extra asielzoekers op te vangen waarvan 451 voor rekening van Gelderland. Dit verzoek is sluw neergelegd bij de commissaris van de Koning in zijn functie als rijksheer.

Hiermee wordt het verzoek in eerste instantie buiten de politieke controle geplaatst.
Vrz, u staat sympathiek tegenover dit verzoek en u gaat met de gemeenten aan de slag om nogmaals een paar honderd asielzoekers onderdak te bieden.
Dit terwijl de boel nu al vast loopt.
Er is een schreeuwend tekort aan woningen. Tot overmaat van ramp ligt ook nog de bouw vrijwel stil door die stikstof regels.
Nederlanders, die gedwongen in een recreatiewoning verblijven, omdat ze niet onder de brug willen gaan liggen, worden op straat gezet om vervolgens asielzoekers van de straat te halen. De staatssecretaris meldt immers dat óók recreatiewoningen worden ingezet voor de opvang.
De boeren die al honderden jaren boeren en in ons voedsel voorzien, moeten de helft van hun vee naar de slacht brengen. Teveel uitstoot, dus geen plek.
Maar niemand heeft het over de enorme bevolkingsdruk die maar blijft toenemen.
In 2018 kwamen er 208.000 migranten naar ons land. (121.000 emigranten, saldo 87.000) Nu al leven er ruim 17 miljoen mensen op een postzegel. Als het migratie overschot zo blijft, hebben we eind 2025 alleen al door migratie, dit is dus zonder het geboorteoverschot van 15.000 per jaar, 750.000 mensen meer in Nederland. Dit is dus al over 5 jaar! Trekken wij de relatie met het benodigde aantal woningen voor statushouders , dan moeten er 88.235 per jaar extra gebouwd worden. Dat is ruim 13.000 meer dan volgens de woonagenda gebouwd zal gaan worden. (de woonagenda noemt 75.000 per jaar)
Vrz, naast het gebrek aan ruimte zitten gemeenten financieel in zwaar weer, hebben grote schulden en stijgende kosten.
Die onnodig stijgen door o.a. de klimaat waanzin en de opvang van economische migranten, waarvan het overgrote deel linea recta de bijstand in stroomt en vrijwel niets economisch bijdraagt.
En al die kosten worden gewoon afgewenteld op de huishoudens, waarvan het besteedbaar inkomen al jarenlang achterblijft. Dit is nu al niet te uit te leggen want de economie groeide immers!
Belangrijke oorzaak: de koek moet met steeds meer mensen worden gedeeld.
Grote groepen die hoofdzakelijk bestaan uit jonge mannen uit Afrika en het Midden Oosten komen onze kant op.
Een deel komt gewoon uit veilige landen zoals b.v. Marokko. En juist dit veilige land verrekt het om de eigen onderdanen terug te nemen en schoffeert de staatssecretaris van Justitie &Veiligheid door geen eens over dit probleem te willen praten.
Kennelijk moeten wij dan maar hun onderdanen opvangen.
Bizar, want wij moeten toch juist het belang van de Nederlanders dienen, van ónze kiezers. Zij hebben ons gekozen en niet die Afrikanen enzo!

Vrz, dan zouden er ook nog echte vluchtelingen zijn. Maar hoe echt ben je als vluchteling als je gewoon je vrouw en je kinderen achter laat in een oorlogsgebied?
Of als je terug gaat om het suikerfeest te vieren. Of gewoon op vakantie gaat naar het ontvluchte land?
Er zijn er migranten die gewoon hun kinderen terug naar een school sturen in Somalië , omdat het kind anders te veel zou verwesteren.
Syrische vrouwen smeken hun mannen om terug te komen naar huis, omdat ze dáár nodig zijn om hun land op te bouwen. Maar daar hebben ze effe geen zin in.
Vrz, hieruit blijkt al dat deze mensen een andere levensinstelling hebben of te wel een totaal andere cultuur. Zij dragen honderden jaren islamitische intolerantie met zich mee dat frontaal botst met onze cultuur.
Dat zie je al in en rond AZC's. Er zijn steekpartijen, er is misbruik van vrouwen en kinderen. Overlast op straat, diefstallen.
Zelfs de levende knuffeldieren op kinderboerderijen behoren tot de slachtoffers.
Dit varieert van schoppen en slaan tot het de nek omdraaien van kippen. (Elderhoeve) En de jeugdige daders vertoonden geen spat empathie.
De volgende stap naar Gorkumse toestanden is dan ook heel klein.
Vrz, nog meer van die ellende moeten we niet willen. En dan hebben we het nog geen eens over de loslopende IS-ers.
De PVV is er helemaal klaar mee. Namens mijn fractie dien ik dan ook de volgende motie in met het dictum:
Provinciale Staten roepen de Commissaris van de Koning op de opvang van 451 asielzoekers te weigeren.
EINDE

1228 keer gelezen