dinsdag, 02 juni 2020 10:35

Jaarstukken 2019

Bijdrage Marjolein Faber 27-5-2020

Vrz,
in het geval dat het college zich zou houden aan de 8 taken die de Rijksoverheid heeft toebedeeld aan de
provincie zou de begroting een stuk lager uitkomen en beter te verantwoorden zijn aan de burgers.

Het takenpakket zou dan zijn:

  • invulling ruimtelijke ordening
  • handhaven milieu wetgeving
  • realiseren nieuwe natuur en behouden huidige natuur
  • toezicht houden waterschappen en gemeenten

Echter is aan het begin van de bestuursperiode het College, ondersteunt door een dikke bankrekening vol NUON euro's, enthousiast overgestapt van de kerntaken naar vijf ambities, die zeer ruim zijn gedefinieerd. Wellicht wilde zij d.m.v. het uitbreiden van het eigen takenpakket het saaie provinciebestuur wat meer cachet geven.
Vrz, het niet meer spreken over kerntaken, maar ambities, leidt tot het afrekenen op intenties en niet meer op behaalde doelen. En dat is ook terug te lezen in het verslag van de accountant. Zo is te lezen dat bij de onderdelen "wat is bereikt" vaak een opsomming is opgenomen van de uitgevoerde taken en er vaak niet daadwerkelijk wordt ingegaan op het daadwerkelijk bereikte effect.
Je vraagt je dan af, is er wel een effect? Want ieder politiek bestuur is er toch niet vies van om het eigen succes te claimen? En het is niet voor niets dat er weinig aandacht wordt geschonken aan de niet gerealiseerd onderdelen en de leermomenten.
Kenmerken van sterk bestuur is juist leren van je fouten.
Vrz, opvallend is dat risico's van majeure projecten niet worden benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. Het college geeft aan geen behoefte te hebben om dit alsnog te doen. Kennelijk geven zij er de voorkeur aan om deze risico's weg te moffelen in de betreffende projectbudgetten en schuift zij de aanbeveling van de accountant ter zijde.
Vrz, het college wil meer huizen, meer bedrijfsterreinen, meer natuur, meer asielzoekers, meer windmolens, meer zonneparken enz. De grote vraag is, waar ga je dit allemaal laten? Het is ook geen wonder dat ze trachten de boeren wegpesten!
En voor dat je het weet wordt het nieuwe abnormaal, normaal! En blijven we allemaal angstvallig om elkaar heen circelen in een straal van anderhalve meter.
Dat we schreeuwend gebrek aan ruimte hebben blijkt ook uit de pilot ontwikkeling van een recreatiezoneringskaart voor de Noord-Veluwe. We krijgen dan een tijdslot wanneer we mogen recreƫren. En ondertussen worden de Gelderse gemeenten geconfronteerd met nog meer asielzoekers. Sterker nog Arnhem en Nijmegen vragen er om. Dit terwijl gemeenten al gebukt gaan onder problemen en te korten in het sociale domein.
Vrz, maar ja door de mensen een schuldcomplex aan te praten, breken we onze welvaart af, onze eigen cultuur, ons landschap, onze stabiele energie voorziening, onze voedselproductie.
I.p.v. dat de accountant zich neutraal opstelt in het politieke speelveld, stelt zij een keihard politiek statement en pleit zij voor de het belang van het behalen van de sustainenable development goals afgekort de SDG's. Zo werpt zij zich op als een ambassadeur van de Verenigde Naties.
Laten wij niet vergeten dat De SDG's heel erg ver vallen van onze kerntaken.
Maar door de switch van kerntaken naar ambities is de deur open gezet om de agenda van de VN uit te rollen in Gelderland. En zo trekt Gelderland wel een hele grote broek aan op het wereldtoneel.

206 keer gelezen