donderdag, 28 januari 2021 10:33

Beleidskader Vrijheid

Vrz,

nadat de capitulatie van de Duitse bezetter in hotel de Wereld in Wageningen een feit werd volgden in Nederland de jaren van de wederopbouw. Nederland was leeg geroofd. En niet alleen 72% van de Nederlandse Joden was gedeporteerd naar de vernietigingskampen maar ook homoseksuelen, zigeuners en politieke tegenstanders. Grote delen van Nederland lagen in puin zoals de havenstad Rotterdam en onze provincie hoofdstad Arnhem.

En onze mannen staken niet de Atlantische Oceaan over voor "the American Dream". Zij bleven, stroopten hun mouwen op en bouwden samen met hun gezinnen Nederland weer op. En Nederland was dankbaar voor de hulp in de regio, die Amerika aanbood in de vorm van de Marshallhulp.
Deze jaren kenmerkten zich door noeste arbeid aangedreven door de euforie van de vrijheid.

En nu zijn we 75 jaar verder. Hoe zit het met onze vrijheid en onze democratie, die immers samenhangen?
Het College bewierookt de EU en VN en schuiven hen naar voren als borgers voor vrede, vrijheid en veiligheid. Maar zijn zij dat werkelijk?

Laten we beginnen met de EU waar meer dan 50% van onze wetgeving ondemocratisch bepaald door:

  1. De Europese Ministerraad die achter gesloten deuren vergaande besluiten neemt. Stemverhoudingen blijven immers geheim.
  2. De Europese Commissie, een benoemd politiek orgaan die ongewenste politieke stromingen weert. Een paar citaten:“Bij deze verkiezingen zullen diegenen die onnozel nationalisme propageren daarvoor een prijs betalen”, dreigt Juncker en zegt: “Niemand weet het, maar ik heb de laatste keer de kandidaturen van zes mogelijke leden voor de Europese Commissie afgewezen, die door de nationale regeringen naar voren werden geschoven.”
  3. Het Europese Parlement, wat eigenlijk niet een echt parlement is, maar volgens de demissionair Minister President Rutte meer een feestcommissie die altijd op zoek is naar een feest.

Kortom, het democratisch gehalte is ver te zoeken bij de EU. We zijn in feite voor een groot deel aan hun hun grillen overgeleverd.

Vrz, dan de grote broer van de EU, de VN. Zij is lieflijk gehuld in de Sustainable Development Goals. Maar schijn bedriegt. Zij rolt ondertussen schaamteloos een agenda uit van antisemitisme, terrorisme en ik verwoord het maar even in hun eigen termen "replacement migration".
Hierdoor staan onze grenzen wagenwijd open zodat de intolerante islam naar binnen stroomt. De, door de politieke elite, ingezette verschuiving van democratie naar mensenrechten, faciliteert deze ideologie die niet maalt om vrijheid en democratie, maar wel bol staat van discriminatie en geweld.
Mensenrechten klinkt sympathiek, maar zijn eigenlijk gelijke rechten in ongelijke gevallen. Zo kan een rechter in zijn uitspraak een religieuze/culturele achtergrond mee laten wegen in zijn/haar oordeel. Hierdoor krijgt Hassan die Fatima afrost minder straf dan Henk die Ingrid afrost.
En dat terwijl iedereen gelijk is voor de wet.

De gedeputeerde, die islam beschouwt als een religie, geeft aan niet nader in te willen gaan op religies. Hiermee geeft hij zichzelf een excuus om een discussie over de islam uit de weg te gaan.
Blijkbaar doet het er niet toe dat alle vrouwen op ideologische grond weg worden gezet als minderwaardig.
Dit met gevolg dat vrouwen levenslang de slaaf zijn van, in eerste instantie de vader en de broer. Dan de echtgenoot en mogelijk de zoon. Het aanpakken van de islam is een uitgelezen kans om eens echt meters maken op het gebied van vrouwenrechten. En dan heb ik het nog geeneens over lhbt-ers, joden, christenen en andere ongelovigen. Voor de beeldvorming hijst men liever de regenboogvlag en laat men overheidsgebouwen beschijnen met oranje licht.

En nu komt het College ook nog nog met een flut voorstel over vrijheid, zonder een kritisch woord te reppen over één van de grootste bedreigingen van de westerse democratie en vrijheid: de islam.
Waarom gaat de gedeputeerde een discussie over islam uit de weg? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz, zoals vrijheid en democratie samenhangen, zo ook democratie en de vrijheid van meningsuiting.
De vrijheid van meningsuiting staat zwaar onderdruk. Er wordt wat afgestreept en voorgeschreven!
Zo flikken de Europese Commissie en de Verenigde Naties het om journalisten voor te schrijven welke woorden zij dienen te gebruiken en welke onderwerpen er belicht moeten worden.
Vrz, je reinste manipulatie. Gesubsidieerde NGO's, niet vies van enige willekeur, stropen als wolven het internet af voor ongewenste uitingen om vervolgens karaktermoord te plegen op de betreffende internetters.
Vrz, dan de social media bedrijven. Hun wil is wet en zij bepalen wat jij wel en niet mag schrijven. Zij zitten doodleuk op de stoel van de rechter.
Vervolgens houden Google en Apple de bevolking in de smiezen en spelen onder een hoedje met de overheid en zo kan de technocratie ontluiken.

Vrz, zolang tolerantie geen universele waarde is ga je het ook niet redden met een programma over vrijheid voor scholen. Dat is jammer want de jeugd is de toekomst. Veel docenten zullen geremd zijn en hun hoofd er goed bijhouden om hun hoofd te behouden en niet te eindigen zoals de vermoorde Franse leraar Paty die de vrijheid van meningsuiting aankaartte tijdens de les .
Oké en stel dat je de scholieren wel zou bereiken, wat blijft er dan nog hangen als zij doorstromen naar een universiteit, zoals bijvoorbeeld de Radboud? Deze universiteit zegt divers en inclusief te zijn. Maar hoe divers en inclusief ben je als een voormalig rector magnificus aangifte doet tegen een gekozen volksvertegenwoordiger? En hij riep ook nog studenten op om zijn voorbeeld te volgen.
Trouwens de GroenLinks gedeputeerde in dit huis nam ook gretig deel aan dit circus.

Vrz, ik kan nog uren over dit onderwerp door gaan, maar ik kom tot een afronding. Dit hele statenvoorstel is een farce. De vrijheid en democratie kan je niet redden met een politiek bestuur dat zelf meewerkt aan het afbreken van diezelfde vrijheid en democratie.
Nederland wordt wederom leeggehaald, nu als wingewest van de EU en o.a. door honderdduizenden gelukszoekers.
Het antisemitisme is springlevend, ongewenste politieke meningen worden zo veel mogelijk de kop ingedrukt. En een deel van politici spelen het spel mee voor een mooi baantje.
En zoals Friedrich Schiller fraai verwoordde "de groten houden op te heersen wanneer de kleinen ophouden te kruipen". Dus kappen met kruipen!
Vrz, wij moeten ons niet schamen voor onze cultuur, onze historie en onze identiteit.
Als wij dan zo slecht zijn waarom rammelen er dan ieder jaar 100.000 migranten aan de poort?

Vrz, we moeten niet een standbeeld oprichten voor de slavernij, zoals de PVDA voorstelde, maar een standbeeld voor de vrijheid. Dit standbeeld zal ons herinnerden hoe het ooit is geweest. Vroeg of laat zullen wij ons bitter realiseren dat wij de nieuwe slaven zijn van de op handen zijnde technocratie, die voorlopig niet zal worden afgeschaft .

Willekeurige vrijheid in Gelders provinciehuis!

2655 keer gelezen