vrijdag, 09 juli 2021 15:40

Perspectiefnota 2022

Vrz,
Begrotingen in de Provincie zijn al tien jaar grotesk. Dankzij het riante vermogen zijn de reserves flink gevuld en blijft de geldteller van die reserves stabiel op een totaal van ruim €4 miljard.
Dit gecombineerd met een meerderheid van meedeinende Provinciale Statenleden, moet besturen in Gelderland een waar feest zijn.
Toch begint het langzamerhand door te dringen dat aan deze riante situatie wel eens een einde kan komen. Ondanks dat er vele miljoenen euro's bestemd worden, maar op niet altijd daadwerkelijk besteed kunnen worden, lopen tóch de structurele ruimte en de incidentele ruimte enige miljoenen euro's in de min in de periode 2024 t/m 2027. De opbrengsten uit dividend en vermogensbeheer zijn niet meer voldoende om de bestedingsdrang in die jaren te dekken.

Het enige voordeel hiervan is dat er ook minder middelen automatisch wegvloeien naar de klimaatwaanzin via de 5% regeling.
Het College geeft aan dat zij de voorkeur heeft om structureel te bezuinigen om zo de gaten op te vullen. Vrz, dat is de beste en de verstandigste opmerking sinds tijden.
Ik zou zeggen begin met het afschaffen van die structurele 5% regeling.
Graag een reactie van de gedeputeerde.

Gezien de uitspraak van de Raad van State betreffende de zaak rond het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’, die óók gevolgen heeft voor de Gelderse windparken,
kan het voorstel van mijn collega Vlottes om het gehele Gelderse klimaatbeleid inclusief de Ressen in de Rijn te gooien, een uitkomst bieden.
Het wordt steeds duidelijker indien politiek Nederland écht voor CO2 reductie wil gaan, kernenergie dé enige oplossing zal zijn.
Alliander hoeft dan ook niet meer bij de aandeelhouders te komen schooien voor die kapitaalversterking van maar liefst € 600 miljoen benodigd voor de energie transitie.
Pikant detail: Alliander verhoogde de dividenduitkering naar € 93,8 miljoen. Deze verhoging zou in belangrijke mate weer veroorzaakt zijn door diezelfde energietransitie.

Vrz, de rente is dramatisch laag met dank aan jullie Brusselse vrienden die niet te beroert zijn om honderden miljarden euro's bij te drukken.
Dit drukt de rente in het negatief. Je wordt bijna blij als je je vermogen zonder kosten kunt stallen bij de Minister van Financiën middels schatkist bankieren.
Al dat gratis geld stuwt de huizenprijzen fors omhoog, met als gevolg dat het steeds moeilijker wordt voor een starter om een eigen dak boven het hoofd te veroveren.
Dit gecombineerd met de bevolkingsgroei die hoofdzakelijk voor rekening komt van de massa-immigratie , de huidige woningnood en de groene verduurzamingspsychose maken het drama compleet.
En dit alles legt een enorm beslag op de ruimte, waar nu al een schreeuwend gebrek aan is. Dit maakt het wensenlijstje van het College onuitvoerbaar.
Zonneakkers, windmolens, huizen, bedrijfsterreinen, nieuwe natuur. En laten we niet vergeten extensivering van de landbouw, wat óók extra ruimte vreet. Waar gaan we dat allemaal laten?

Vrz, de Gelderse Vallei is bestempeld als overloop gebied voor de Randstad. Hier moeten woningen en bedrijven verrijzen. Boeren bedrijven moeten letterlijk en figuurlijk het veld ruimen.
En als ze er nog zitten schromen gemeenten niet om b.v. te bouwen binnen een straal van 2 kilometer van de geitenhouderijen. Men schijnt zelfs brutaalweg door te bouwen tot een afstand van 400 meter. ( zoals inspreker dhr Aben uit Rossum aangeeft. )
Maar was er niet iets met Qkoorts en longontstekingen? Dat zou toch vaker voorkomen in de buurt van geitenhouderijen?
Dat was enige jaren geleden de hoofdreden dat een meerderheid van Provinciale Staten akkoord ging met een geiten moratorium. Of blijkt dat nu een aanname te zijn geweest? Het lijkt er op dat we toen het bos in zijn gestuurd met weer een onderzoek.
Maar na een jaar gedwongen thuis werken en recreëren in je eigen buurtje blijken er helemaal geen gevallen van longontstekingen en Qkoorts meer gesignaleerd te zijn zijn rondom de geitenhouderijen. Hoe zit het dan met dat vermeende causale verband ?
Of er is geen causaal verband óf alles is op het conto van Covid geschreven.
Linksom of rechtsom ergens stinkt het.
En stilletjes wil het College het geiten moratorium tot 2024 in stand houden, zo is te lezen in de omgevingsvisie. Waarom mogen gemeenten wél uitbreiden en geitenhouders niét uitbreiden?
Of is het stiekem tóch te doen om die stikstof ruimte? Het lijkt er sterk op.
De PVV fractie is van mening dat het moratorium op de geitenhouderij per direct moet worden afgeschaft. Daarom dien ik namens mijn fractie een motie in.

Vrz, het zijn niet enkel de geitenhouders die langzaam worden gewurgd.
Al onze Gelderse boeren worden met de stikstof gesel hun bedrijf uit gejaagd, dit terwijl lokaal produceren wordt gepromoot.
Men gaat er glad aan voorbij dat boeren cruciaal zijn voor onze voedselproductie. Maar blijkbaar werkt dat zo bij generaties die nooit honger hebben gekend.
De boeren zouden fataal zijn voor de Natura 2000 gebieden. Maar een AZC in Deelen met 200 asielzoekers en 400 arbeidsmigranten naast een Natura2000 gebied schijnt helemaal geen probleem te zijn.
Voor woningen voor de eigen jongeren was geen plek. Zou te veel druk op de natuur geven. Maar voor 600 personen van buiten op een huidige inwonersaantal van Deelen van 25 is er wél plek! Duidelijk een geval van de verkeerde prioriteiten.
En hoe zo behoud van de Gelderse identiteit? Tegen zo'n massa bezwijkt iedere identiteit en iedere cultuur. En dat is met geen enkele subsidie weg te masseren.
Een onderdeel van onze Gelderse identiteit zijn de Gelderse boeren .
Gelderse boeren zijn deel van onze Gelderse cultuur.
Onze boeren hebben laten zien de mouwen op te willen stropen en innovatief te zijn.
Zij spelen een grote rol in het beheer van het landschap en exploiteren het buiten gebied op economisch verantwoorde wijze. Zij verdienen het niet om weggezet te worden als een soort stikstofterroristen.

Vrz, het is toch niet de bedoeling dat we in de toekomst enkel de boerderijen van weleer kunnen aan schouwen tijdens een bezoek aan het Openlucht Museum, waar inmiddels de islam óók al aan de poort rammelt. Daar zouden we dan kunnen aanschouwen hoe we onze éigen identiteit en onze éigen cultuur tot museumstukken hebben gemaakt.
Maar zo ver wil de PVV fractie het niet laten komen en ik dien namens mijn fractie de volgende motie in met het dictum:
roepen het College op om de Gelderse agrarische sector in stand te houden en te stoppen met de directe of indirecte afbouw van deze sector.

Vrz, zuurstof van het leven is vrijheid. Herdenken is prima. Maar het is oppassen geblazen dat de de bevrijding van Nederland niet misbruikt wordt voor allerlei politieke stokpaardjes zoals vluchtelingen, slavernij en van die woke types enzo.
Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk geworden.
Grondrechten werden pardoes aan de kant geschoven. We werden opgesloten in onze huizen, gescheiden van onze familie, vrienden, kennissen, collega's.
De overheid trachtte achter onze voordeur te loeren.
In feite zijn we beland in een halve politiestaat. En we zijn voorlopig niet af van die ellende.
Het College slaat zich op de borst dat de provinciale aanpak Covid heeft gewerkt en schrijft optimistisch over "een jaar waarin we de coronacrisis achter ons kunnen laten". Het omscholen van werknemers zou hebben bijgedragen aan maar liefst extra 7000 banen. Maar deze mensen werkten toch al?

Vrz, zolang die Covid ellende er is blijven we in de penarie zitten. Ondernemers willen liever hun eigen broek op houden dan hun hand ophouden. Maar dan moeten ze wel in de gelegenheid blijven hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten.
Nu al is de kans levensgroot dat tegen het einde van het jaar hele bedrijfstakken gaan bezwijken.
Maar hoe desastreus wordt het als de boel weer in het slot wordt gegooid?
Het is niet voor niets dat de Minister van VWS de mogelijkheid van het nemen van Covid maatregelen weer wil verlengen. Erger nog: in een brief van 112 bladzijden doet hij uit de doeken dat we nu in de overgangsfase zitten van de epidemie naar de endemische fase. Dat houdt in dat Corona, gelabeld als infectieziekte A, bij ons blijft als een heersende volksziekte.

Vrz, ik rond af.
Al vele jaren was de provinciale bestedingsdrang torenhoog. Zelfs zo hoog dat co-financierders en de uitvoerders het tempo niet bij konden benen.
Het College maakt zich druk om teruglopende inkomsten door de lage rente en het afnemend dividend. De coalitiepartijen vrezen voor hun linkse en groene hobby's .
Maar laten wij niet vergeten dat ons grootste probleem het Corona beleid is.
En zelfs al dat Nuon geld gaat ons daar niet door heen slepen.

1273 keer gelezen