maandag, 15 november 2021 12:29

Verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur

Bijdrage Marjolein Faber (10-11-2021)

Vrz,

Recent werden consumenten ruw wakker geschud uit hun groene droom.
De energierekening stijgt torenhoog en wordt voor vele huishoudens onbetaalbaar. En dan moeten we niet de Russen de schuld gaan geven maar de kabinetten Rutte die uit opportunisme meedeinen op de groene golf .
Zij plempen ons hele land en onze zee vol met windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales en laadpalen.
Zij belasten burgers met de energiebelasting, zij belasten burgers met allerlei opslagen en zij heffen vervolgens over al die toeslagen ook nog eens BTW. En het einde is nog lang niet in zicht.

Middels het klimaatakkoord moet in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen met als gevolg dat de capaciteit van het net moet worden verdubbeld.
Verwachte kosten €1,2 miljard per jaar!
Zelfs de kip met de gouden eieren, de netbeheerder Liander ingebed in Alliander, gaat dit niet trekken. Jarenlang hebben de aandeelhouders, allen overheden, geprofiteerd van het rijkelijk uitgekeerd dividend, zodat zij hun onbedwingbare bestedingsdrang niet hoefden te temperen.

Vrz, nu rammelt Alliander aan de poort voor nog meer poen en dreigt dat als de aandeelhouders niet heel snel minimaal €550 miljoen ophoesten het dividend in gevaar komt. En dat geeft paniek in de tent.
Hoe moet dat dan met al die linkse hobby's?
Om nog meer geld goedkoop uit de markt te kunnen halen zou het prettig zijn voor Alliander om het eigen vermogen op te krikken.
Vandaar dat er nu aan de Provinciale Staten een verzoek ligt om een lening te verstrekken van zo'n pakweg €300 miljoen in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening.
Een moeilijke naam voor een grote euro verdwijntruc. Het is namelijk een lening waarvan de leningnemer bepaalt of je ooit nog je euro's terug ziet.
Het is dan ook niet voor niets dat deze vorm in één klap het eigen vermogen van Alliander met 50% van het leenbedrag opstuwt.
En over 6 jaar is dat 100%.
Het College geeft immers zelf al aan dat de lening over 6 jaar is omgezet in aandelen.
De stelling die in de statenbrief staat, ik citeer:
“De aandeelhouders krijgen door het hybride karakter meer flexibiliteit dan alternatieve instrumenten” einde citaat, is dan ook een regelrechte leugen. Niets flexibel. Het geld zit gewoon muurvast en de kans is groot dat je kan fluiten naar je dividend gezien de enorme opgelegde investeringen die de winst van Alliander gaat aantasten en dus ook het dividend.
Mits zij met allerlei constructies de kosten gaat socialiseren en/of de tarieven gaat verhogen.
Want als je meer investeert nemen de afschrijvingen toe en dus ook de kosten. Men speelt al met de gedachten om versneld af te schrijven. De vraag is of die kosten neerslaan in het dividend of in de tarieven.
Ik vrees vooral in het laatste, gezien de ACM er in het verleden niet vies van was om de kortingsfactor voor de consument negatief te maken zodat deze werd omgetoverd in een toeslag.
En toen zat Alliander nog ruim in haar financiële jasje.
En die consumenten, die kunnen toch geen kant op.

En vrz, u moet niet vreemd opkijken dat Alliander na deze regulieringsperiode (2022-2026) weer aanklopt voor een tweede euro verdwijntruc.
Want wat zijn die aandelen over 6 jaar nog waard? De boekwaarde van de huidige aandelen die de provincie in haar bezit heeft voorspelt niet veel goeds.
Volgens de begroting 2022 vertegenwoordigt de boekwaarde van de aandelen Alliander een bedrag van €5,2 miljoen. Dit terwijl de provincie maar liefst 44% van de aandelen van Alliander bezit.
In een statutenwijzing (2019) van Alliander is te lezen dat het maatschappelijk kapitaal €1,75 miljard bedraagt. Dit kapitaal is gestort via de aandeelhouders middels 350 miljoen aandelen van €5.
Kortom de provincie heeft destijds €785 miljoen gestort.
Hoe kan je dan bij een eventueel faillissement slechts €5,2 miljoen afboeken? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz, dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld een verbonden partij als Vitens waar het maatschappelijk kapitaal volgens statuten €18 miljoen bedraagt. De provincie bezit slechts 6,7% van de aandelen, de storting zal dan €1,2 miljoen zijn geweest, maar bij faillissement van Vitens zal de boekwaarde van de aandelen moeten worden afgeboekt met € 15,9 miljoen is te lezen in de begroting 2022. Het lijkt er op dat Vitens een hoop meer waard is geworden.

Vrz, Alliander is de zetbaas geworden van de overheid. Het is dan ook niet voor niets dat de dividend inkomsten en maximale winst voor de netbeheerders een prominente plaats in neemt bij besluitvorming.
Vandaar ook dit voorstel van het college.
Het College geeft immers zelf aan dat middels deze geldlening, wat in feite de aankoop van een pakket aandelen behelst, geborgd wordt dat Alliander in staat blijft om de komende jaren dividend uit te keren. In feite peutert het College euro's uit het schatkist bankieren los, om deze vervolgens over te hevelen naar de incidentele ruimte, waar deze euro's weer vrij besteed kunnen worden. Een goocheltruc waar vervolgens de burger een hoge prijs voor betaald. En dan maar hopen dat het dividend in stand blijft!
Graag een reactie van de gedeputeerde. (schrijft Alliander de aandelen af? En is er een relatie met de boekwaarde in de begroting. Komt dit terug in de tarieven? Overheven privaat geld naar overheidgeld)

En vrz, ter overdenking: Hans Grünfeld directeur de Vereniging voor Energie, Milieu en Water geeft aan dat de Europese rechter zich heeft uitgesproken in een zaak tussen de Europese Commissie en Duitsland. De Duitse overheid bemoeit zich ten onrechte met de voorwaarden voor toegang van consumenten tot de energienetten en de kosten die zij daarvoor betalen. De overheid, die naast wetgever ook beleidsmaker is en in landen als Nederland ook aandeelhouder in energienetten is, riskeert daarmee belangenverstrengeling.

Helaas zullen de jongens en meisjes van Urgenda dit niet aankaarten bij een Groen Linkse of D66 rechter. Zij slopen immers liever onze welvaart.
En zo houdt het incestueuze netwerk het gepolitiseerd energie systeem, waar niet de gebruiker centraal staat maar het belang van de overheid, in stand.

57 keer gelezen