vrijdag, 07 juli 2023 11:27

Perspectiefnota 2024

Vrz,
"alles blijft hetzelfde, zodat alles kan veranderen".
Dit is de titel van een artikel over Italië gepubliceerd door het Montesquieu instituut. Hoewel ik Italië een fantastisch mooi land vind, verlopen daar de politieke processen chaotisch.
En als je dan eens aan een italiaan vraag, wat vind je daar nu van, krijg je dikwijls het antwoord, ach de voorgevel wordt regelmatig verbouwd, maar achter de gevel gaat
"Affari come al solito" of te wel "zaken zoals gewoonlijk".

Nu wil ik niet zeggen dat het in de provincie chaotisch verloopt. Uiteraard niet voor het bestuur zélf maar wel voor de inwoners voor de Gelderlanders. ( lastenverzwaringen, inflatie, gelukzoekers, energierekening, geen woningen enz)
De gevestigde orde blijft plakken op het pluche en af en toe wordt een pluchelikker er af geduwd. Zo kon D66 in 2019 het veld ruimen en nu is de PVDA aan de beurt.
Wie is er over 4 jaar aan de beurt?
En zo zal het voor het nieuwe College niet moeilijk zijn om de perspectiefnota van het oude College te verdedigen. Dat de Perspectiefnota beleidsarm is, houdt in dat het ingezette desastreuze beleid van de afgelopen jaren gewoon door raast.
(PVDA, CDA, CU 2007;VVD, PvdA, CDA , D66 2011;VVD, PvdA, CDA , D66 2015 ;PvdA,CDA,VVD,GL CU2019;BBB VVD CDA CU SGP 2023)

En dat het allemaal niet echt lekker ligt bij de mensen weet men drommels goed.
Het politieke bestuur is gebaat bij een zo groot mogelijk kloof tussen burger en politiek.
Het is dan ook niet voor niets dat er praatclubjes worden opgetuigd zoals: burgerraden, panels, fora enzovoort. Lekker veilig want je hoeft met de uitkomst niets te doen én je kan ook nog invloed hebben op de samenstelling én op de uitkomst.
Op de website van de provincie is te lezen, ik citeer "Zowel het burgerpanel als het burgerforum zijn onafhankelijk van politieke en commerciële invloeden", einde citaat.
Maar ondertussen duiken de klimaatstrijders van het groene netwerk van bijvoorbeeld Milieudefensie, Rijkswaterstaat, Greenpeace, IVN, Klimaat alarm, Ministerie BZK enzovoort op in het Burgerberaad Klimaat.

Het is dan ook geen wonder dat het politieke bestuur niet thuis geeft voor een referendum, waar iedere kiesgerechtigde aan kan deelnemen zonder selectie.
Want voor dat je het weet zit je met een keihard nee opgescheept.
Rutte weet er alles van.
Nadat Forum voor Democratie in de vorige bestuursperiode vakkundig het bos in is gestuurd met hun motie én initiatief voorstel inzake een referendum, heeft JA21 de moed bij elkaar geraapt om het nogmaals te proberen. Ik hoop écht dat ze het redden.
We gaan het zien waar dit schip zal stranden.
De kans is echter groot dat de coalitiepartijen met de VVD wederom het bekende geitenpaadje gaan bewandelen en tegen stemmen.

Vrz, ondanks het beleidskader Vrijheid waar het o.a. gaat om vrijheid, democratie en rechtsstaat gaat het achterkamertjes gekonkel door.
Zo heeft gemeente Nijkerk 2,5 jaar stiekem gewerkt aan een AZC. Om het vervolgens zo klein mogelijk te houden licht zij maar een heel klein deel van inwoners in met een brief. Vervolgens wordt een beperkt aantal inwoners uitgenodigd voor een informatieavond, waar de pers niet welkom was.
Deze gemeente is zo huiverig voor een referendum dat het College snel de referendum verordening strakker zette, waarmee zij een extra barricade opwierp tegen de eigen burgers die zich verzetten tegen het geplande AZC.
Bij de vraag aan de burgemeester of hij open staat voor een referendum kwam een keihard njet.
Later bleek dat het politieke bestuur met de broek tussen de ketting zit.
De VVD burgemeester Haseloop-Ansing klapte uit de school tijdens een raadzitting over een beoogd AZC in Oldebroek.
Eerst zei zij triomfantelijk "Wij kunnen nog steeds nee zeggen...ik snap dat u dat graag wil horen, maar dat betekent niet dat dan de uitkomst anders zal zijn" .
Vervolgens vertelde zij, dat de staatssecretaris van Immigratie en Asiel aan de provinciale regie tafel zat, samen met onze eigen commissaris en gedeputeerde. Zij gaven aan: wij in Gelderland lopen vooruit op de spreidingswet.
Wij doen alsof hij er al is".
Blijkbaar gaat de "clash of civilizations" die gaande is in o.a. Londen, Brussel, Berlijn, Parijs en Marseille compleet aan hen voorbij.
De theorie van Huntington die hij beschreef in zijn boek "Clash of civilizations" openbaart zich steeds meer in de Europese steden. Hij gaf in 1996 aan, dat de culturele en religieuze identiteit van mensen de belangrijkste bron van conflicten wordt in de periode na de Koude Oorlog.
I.p.v. dat dit de alarmbellen doen afgaan bij het College, rent zij voor de troepen uit om ieder dorp en iedere stad te voorzien van een dergelijke brandhaard.

Daarnaast zet het Gelders College in één klap niet alleen de Tweede Kamer en Eerste Kamer keihard aan de kant, maar ook miljoenen kiezers. Geen van deze Kamers heeft op dit moment ingestemd met het wetsvoorstel (36333 gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)
En maar wapperen met het boekje van de Grondwet! Het is één grote show.

Vrz, om politieke brokken te voorkomen is het paternalistische bestuur van mening dat de burger heropgevoed moet worden.
Op alle niveaus wordt alles uit de kast getrokken. Geld speelt geen rol, het is immers de argeloze burger die zelf op draait voor zijn/haar eigen indoctrinatie.
Het begint al op één van het hoogste niveaus, de Europese Commissie.
Zij ontketende een lobbyoorlog waarmee zij tracht de omstreden natuurherstelwet van de socialistische ’klimaatpaus’ Frans Timmermans te redden.
De media, die vooral in de lucht wil blijven, propageert vooral de boodschap van de Regering en de tegenpartijen worden vakkundig kaltgestelt.
Dit alles hebben wij eerder gezien tijdens bijvoorbeeld het Sovjet communisme.
Vergeet niet dat het uiteindelijke doel van socialisme is communisme.
Hier in de provincie kunnen ze er ook wat van. Ze noemen dat nudging.

Nudging is een gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om het gewenste gedrag te vertonen.
De Provincie zet deze techniek in zowel voor zakelijke als privé gedragsveranderingen.
Bijvoorbeeld in de supermarkt. Supermarkten cashen provinciale subsidie om klanten te verleiden tot het consumeren van meer plantaardige producten.(Pilot Gelderland van Morgen , Dirk van de Broek)

Vrz, in de openbare ruimte worden wij continu geconfronteerd met klimaat geneuzel en woke gewauwel.
Net als de klimaat doctrine, moet de opkomende woke beweging niet onderschat worden.
Onder het mom van ’inclusiviteit’ wordt feitelijk intolerantie en egocentrisme gepromoot, en exclusiviteit gecreëerd.
De meerderheid moet zich voegen naar hoe een individu zich op dat moment voelt.
Hiermee wordt de eigen waarneming ondergeschikt aan het gevoel van de ander.
Hiermee creëer je nog meer onzekerheid.
En ben je niet woke genoeg, dan word je gecanceld.
Het gevaarlijke van woke is, dat inclusief voor de één, juist voor de ander exclusie betekend. En dat zij hun beleving – dwingend – opleggen aan een ander.
Aanvullend maakt woke de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt aan subjectieve emoties.
De vrijheid van meningsuiting is één van de basis voorwaarden om een democratie goed te laten functioneren.
Namens de PVV dien ik bij deze dan ook de volgende motie in met het dictum:
de Provinciale Staten niet hun beleving en meningsuiting laten cancellen door woke, maar woke zelf cancellen.

Vrz, op de argeloze burger worden hordes coaches afgestuurd. Klimaat coaches, verhuiscoaches, keukentafel-coaches die de opdracht hebben boeren af te praten van hun verdienmodel. Maar te laf zijn om het eerlijke verhaal recht in hun gezicht te zeggen dat die 1800 Gelderse piekbelasters financieel worden uitgerookt.
Het College geeft aan een crisis rond de Veluwe te voorkomen.
Hoe dan? Daar zijn juist de meeste piekbelasters gecreëerd door middel van ondeugdelijke, ondoorzichtelijke modellen.
En als de onfortuinlijke boer gedwongen is uitgekocht, komt de fiscus, die zelf al aangeeft dat zij het niet leuker kan maken, ook nog even vangen. De belastingdienst is namelijk een hele inclusieve organisatie, iedereen moet mee doen!

Vrz, het blijft niet bij de boeren.
De volgende die de klos zijn zijn de huizenbezitters.
Woon je in een te groot huis? Hup er uit! Nu nog met zachte hand, maar in de nabije toekomst komt ook voor hen de financiële gifbeker. Hoe duurzaam is verplicht investeren in je huis, als je het gewoon niet meer kan betalen?
De groene gekte kost de huizenbezitter tienduizenden euro's. En heb je de boel geïsoleerd, heb je zonnepanelen, heb je een warmtepomp, ben je van het gas af, dan kan het zo maar zijn dat je geen aansluiting kan krijgen of dat je wordt afgeschakeld van het zwaar belaste stroomnet.
En dan komt wederom de belasting én de verzekering ook nog even extra vangen.
Tsja alleen voor niets gaat de zon op!

Vrz, er wordt € 528 miljoen ingezet aan structurele middelen, waarmee de grens is opgezocht. Er is geen ruimte voor tegenvallers en de verwachting is dat de structurele middelen vanaf 2027 in de min duiken. Daarbij lopende de inkomsten terug en zitten wij opgescheept met een torenhoge inflatie, waarvan het einde nog niet in zicht is. En toch blijft de Provincie doorgaan met het indexeren van subsidies. Hoelang denkt het College nog door te kunnen gaan met deze opwaartse spiraal?
Laat de subsidieslurpers ook maar eens de broekriem aanhalen.
Waarom zij niet en de burgers wel?
En die VVD huilmotie over de alsmaar stijgende inflatie gaat de zaak echt niet recht trekken.
Deze motie roept op om met zoveel mogelijk provincies een openbare ‘brandbrief’ sturen naar de Minister van Financiën om de inflatie snel te beteugelen en te verzoeken de Rijksbegroting weer in balans te brengen. En dan wordt de reactie van de Minister van Financiën met de Provinciale Staten gedeeld.
Sorry voorzitter dit kunnen wij toch niet serieus nemen?

Die torenhoge inflatie is het resultaat van tien jaar Rutte, zijn eigen partijleider. Het is Rutte die meegaat in het bijdrukken van honderden miljarden euros om Zuid Europa te stutten. Het is Rutte die meegaat in de klimaat en stikstof waanzin die honderden miljarden uit de bestedingsruimte trekt. In plaats dat men met deze enorme bedragen gaat investeren, slacht men de kip met de gouden eieren, de agrarische sector.
Wie gaat er nu een florerende sector afbreken die én de provisie kast en de schatkist vult? En het zijn niet alleen de boeren die de pineut zijn, maar ook de loonbedrijven, de slachterijen, de zuivelbedrijven, de agrarische toeleveranciers.
De Wageningen universiteit heeft berekend dat dit tot een verlies leidt van €6,5 miljard. Oftewel in banen uitgedrukt: 30.000 banen!
Het is Rutte die de grenzen wagenwijd open zet, dat ieder jaar minstens €24 miljard kost. Allemaal geld dat niet geïnvesteerd kan worden in de echte economie.

Vrz, de burger zucht onder het lastenjuk. Wij als provinciale staten kunnen zelf als fracties een klein steentje bijdragen door te snijden in het eigen vet.
Door de verkiezingen van Provinciale Staten is het aantal fracties toegenomen én lopen de kosten extra op doordat elke fractie een gelijk vast bedrag ontvangt voor de ondersteuning van de fractie bij hun werkzaamheden. Dit slaat een gat in de begroting van het huidige jaar, ongeveer € 0,2 miljoen en in de komende jaren van
€0,3 miljoen.
De PVV stelt voor om als fracties de vaste bedragen te verlagen.
Dit jaar voor een bedrag van €13.334 per fractie en de volgende jaren met €20.000.
Hiermee wordt niet alleen het financiële gat gedicht maar wordt het ook makkelijker te stoppen met indexeren inzake de subsidieslurpers.
Ik dien dan ook namens de PVV de volgende motie in met het dictum:
roepen Provinciale Staten op zelf de bovengenoemde tekorten aan te vullen door de vaste bedragen voor de ondersteuning van de fractie bij hun werkzaamheden te verlagen per fractie met een bedrag van €13.334 voor dit jaar en de volgende jaren met een bedrag van €20.000

Vrz, ik rond af.
De Perspectiefnota 2024 is voortgaand ingezet beleid. De PVV is reuze benieuwd of de Perspectiefnota 2025 niet beleidsarm is en het verschil gaat maken.
Als het aan de PVV ligt wordt er dan niet een beetje bijgestuurd maar gaat het roer drastisch om!
EINDE

120 keer gelezen