woensdag, 04 oktober 2023 14:13

Najaarsnota 2023

Vrz,

het is de politieke elite die van Nederland één groot sloopterrein maakt.
Met hun voortwoekerende regelgeving inzake klimaat, energietransitie, stikstof en niet te vergeten zogenaamde sociale innovatie, wordt niet alleen een groot deel van het bedrijfsleven tot wanhoop gedreven, maar ook de gewone man en de gewone vrouw.

Zo is de verstikkende regelgeving de oorzaak dat er maar liefst 200 extra ambtenaren nodig zijn, kosten €15 miljoen, om de bouw van 100.000 Gelderse woningen mogelijk te maken. In eerste instantie zou u denken dat wij juist meer bouwvakkers, meer bouw materiaal en meer grond nodig hebben. Helaas is het niet zo simpel in ons overbevolkte land.
Om de de felbegeerde bouwgrond te bemachtigen wordt ons op de mouw gespeld dat die scheten van de koe ons bedreigen in ons bestaan.

Bakken geld worden er uitgegeven aan de eiwittransitie terwijl wij nu al over een topproduct beschikken voor de eiwitproductie, namelijk de koe.
Een dier dat ons al eeuwenlang trouw voorziet van vlees en zuivel, onmisbaar is voor ons voedingspatroon én een plaatje is in ons cultuur landschap. En tóch moet zij het veld ruimen om plaats te maken voor tienduizenden woningen die hoofdzakelijk bewoond zullen gaan worden door migranten.
Die niet enkel druk geven op de woningmarkt maar ook op justitie. Volgens het CBS heeft de meerderheid van alle gedetineerden een migratieachtergrond en dan zijn personen die in vreemdelingenbewaring zitten buiten beschouwing gelaten.
Vervolgens gaat de provincie dan weer subsidie (€90.000) verstrekken om die ex-gedetineerden te re-integreren, terwijl dat primair de taak is van de gemeenten.
Zij kunnen daarvoor middelen ontvangen van het Rijk. Maar maken Gelderse gemeenten daar gebruik van? Het College heeft geen idee! Maar waar het geld ook vandaan komt, men blijft het paard achter de wagen spannen.

Vrz, het telkens wijzigen van de spelregels veroorzaakt onrust en onzekerheid. Het is dan ook niet voor niets dat de overheid het vertrouwen verliest van een groot deel van de bevolking.
Investeerders haken af, ondernemers geven er de brui aan, burgers zitten in de kou te mokken op de bank.
Zelfs Vattenfall zet alle investeringen inzake warmtenetten in de ijskast.
Oorzaak: de plannen van het kabinet om warmtenetten te nationaliseren.

Vrz, het spijt mij om te zeggen, maar terwijl de problemen zich opstapelen komt dit College met enkele hilarische voorstellen aan in.
Ik licht er een paar voorbeelden uit.
Eén, het warmtenet Nijmegen Dukenburg.
Het merendeel van de bewoners loopt hier niet warm voor. Zij vrezen overgeleverd te worden aan de energieleverancier. Deze legt dikwijls het warmtenet aan om vervolgens óók de tarieven te bepalen. Dit gecombineerd met het feit dat de warmteprijs op dit moment nog gekoppeld is aan de gasprijs maakt de aanslag op de huishoudportemonnee compleet.
Het College geeft aan dat voor het totale netwerk van ARN naar Dukenburg een publieke identiteit wordt opgericht. Hoe de aandelenverhouding gaat zijn, is nu nog niet duidelijk. Wat wél duidelijk is dat Havanna aan de Waal de, gemeente Nijmegen aandeelhouder wordt. Tsja links is nu eenmal dol op nationaliseren.
Ik geef u op een briefje dat dit de gemeentekas flink gaat spekken.

Dit project is gestart in 2018 met als resultaat nul huizen van het gas af. Sterker nog 700 huizen worden aangesloten op een warmtenet met als tijdelijke warmtebron aardgas! Dus ook hier, wordt net als bij de elektrische auto, de schoorsteen verplaatst. Maar het is tenminste wel uit het zicht!
En...tijdelijk is vaak de opmaat naar definitief. Denkt u maar aan het kwartje van Kok. Daar zitten wij nu nog steeds mee!
Die gasketel zal, volgens het College maximaal 2 jaar door ARN worden geëxploiteerd. En mocht dat om wat voor reden dan ook niet haalbaar blijken, zal een duurzaam alternatief voor de gasketel worden gerealiseerd. Wat voor een alternatief dan? En hoe kunnen zij dat nu beweren? Er zijn immers nog helemaal geen afspraken met de betrokken partijen in een Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Dus het kan nog alle kanten op.
Ondertussen heeft de gemeente Nijmegen al wel in 2018 subsidie in de zak gestoken, uit de rijksregeling Programma Aardgasvrije Wijken. U kunt zich afvragen of er nog steeds voldaan wordt aan de voorwaarden. (GS €1mjn naar Firan voor warmtenet)

Vrz, het College is dol op gedragsverandering van burgers, zelfs tot achter de voordeur. Zo wil het College samen met het verduurzamen van particuliere woningen de sociale problematiek "achter de voordeur" aanpakken. En ook de bestrijding van hittestress in woningen combineren met gedragsverandering. Het lijkt Pyongyang wel! Ik moet toegeven, ik kan het College geen gebrek aan creativiteit verwijten!

Maar het kan nog erger. Niets is zo waanzinnigs als een probleem oplossen dat er helemaal niet was, maar dat de politieke elite zelf gecreëerd heeft, namelijk stikstof.
De politieke stikstofproblemen in de Natura 2000 gebieden wil men oplossen door extra maatregelen in de overgangsgebieden met o.a. uitbreiding natuur inclusieve landbouw. Op deze wijze maak je stiekem de Natura2000 gebieden nog groter, met als gevolg dat het gekoesterde probleem nog groter wordt. Kennelijke heeft dit College dat nodig om het ingezette beleid van voorgaande coalities door te drammen. Het is allemaal symptoom bestrijding. Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt: dat stikstofdossier moet van tafel! Maar ik vrees dat de goegemeente gewoon mee gaat in de stikstoffabel. Teveel belangen, hé?

Vrz, tot slot.
De Raad van State gaf al aan bij de voorjaarsnota 2022 over het begrotingsbeleid van het Rijk dat er geen buffers meer in de Rijksbegroting zitten. Daarmee is de kans groot dat bij tegenvallers bij het Rijk, middelen uit het gemeente- en provinciefonds zullen worden genomen. En zoals echte socialisten betaamt moeten de zwaarste lasten gedragen worden door de sterkste schouders.
En de Gelderse schouders zijn sterk en goed voor €4 miljard......
Provincies overvragen het Transitiefonds, dat net zoals het Klimaatfonds nog in behandeling ligt bij de Eerste Kamer. Mochten deze fondsen door de Kamer komen, is de kans groot dat er alsnog een graai in wordt gedaan om de gaten in de Rijksbegroting te vullen.
En ook deze Coalitie heeft nog een gat te vullen van €42 miljoen!
Zo ziet u maar dat de uitspraak van Margareth Thatcher nog steeds actueel is :"Het probleem met het socialisme is dat je uiteindelijk zonder andermans geld komt te zitten.”

169 keer gelezen