maandag, 23 mei 2011 00:00

Definitie megastallen/megabedrijven

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 mei 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • De discussie over megastallen/megabedrijven op een zorgvuldige wijze en dus duidelijk gedefinieerd moet worden gevoerd.
  • Staatssecretaris Bleker (CDA), heeft aangegeven dat hij gehoor zal geven aan motie 28286, nr. 488, waarin de grens van 300NGE genoemd wordt het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, Alterra, de minimale grootte van 300NGE gebruikt als definitie voor een megastal/megabedrijf.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Vanaf heden in de discussie rondom megastallen/megabedrijven, deze bedrijven te omschrijven als agrarische bedrijven met een omvang van 300NGE of groter.

En gaan over tot de orde van de dag.

1421 keer gelezen