maandag, 23 mei 2011 00:00

megastallen/megabedrijven

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 mei 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • Megastallen/megabedrijven een negatieve invloed hebben op het Gelderse landschap.
  • Megastallen/megabedrijven een vorm zijn van enorme schaalvergroting, dat deze bedrijven produceren voor een lagere kostprijs dan gemiddeld in de sector en het voortbestaan van kleinere agrarische bedrijven hierdoor in gevaar is.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om gehoor te geven aan het verzoek van staatssecretaris Bleker (CDA), om gedurende de maatschappelijke discussie over megastallen niet mee te werken aan nieuwe aanvragen waarbij bestemmingswijzingen nodig zijn voor stallen groter dan 300NGE en meer dan één bouwlaag.

En gaan over tot de orde van de dag.

1341 keer gelezen