woensdag, 29 juni 2011 00:00

Reservering sleutel projecten GSO steden 2016-2017

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

  • Gedeputeerde Staten wilt blijven investeren in de 8 sleutel projecten van GSO steden. Voor de periode 2012 tot en met 2015 is daarvoor 35 miljoen gereserveerd, waarvan al 7 miljoen is beschikt. Voor de periode 2016 tot en met 2017 is nogmaals een bedrag van 35 miljoen gereserveerd. Dit is over de huidige staten periode heen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Geen 35 miljoen te reserveren voor de sleutelprojecten GSO steden voor de periode 2016-2017.

En gaan over tot de orde van de dag.

1391 keer gelezen