woensdag, 29 juni 2011 00:00

Meerjarige begroting Regiotaxi 2013-2015

Voorzitter,

De PVV heeft om twee redenen de nodige moeite met de meerjarige begroting voor de Regiotaxi.

In de prestatie verantwoording over 2010 hebben we gezien dat een aantal regio's, zoals Rivierenland, Noord-Veluwe en de Achterhoek, redelijk tot prima functioneerden. Echter de regio Vallei en regio IJsselstreek presteerden onder de maat. Wij vinden dat een matige prestatie niet beloont hoort te worden met een automatische toename van het budget.

Daarnaast zijn wij van mening dat één van de hoofdoorzaken van inflatie is, dat overheden zoals de provincie automatisch indexeren 'omdat er inflatie is'. Zo wordt het indexeringsbeleid een self-fulfilling prophecy.

Wij kunnen dan ook niet instemmen met de thans voorliggende meerjarenbegroting .

Wij kunnen wél instemmen met een meerjarenbegroting op het budgettaire niveau van 2010, omdat de PVV de Regiotaxi in principe een warm hart toedraagt.

Ik dank u voor uw aandacht.

1402 keer gelezen