maandag, 23 mei 2011 00:00

Hartenkreet voor Natuur

Voorzitter,

De PVV vindt het goed dat er gebruik wordt gemaakt van burgerinitiatieven. Zo kunnen burgers belangrijke onderwerpen op de agenda zetten, bovendien laat het zien dat het onderwerp breed wordt gesteund. Zo zijn wij ook blij met het burgerinitiatief ´Hartenkreet voor natuur´. Het geeft aan dat er veel Gelderse burgers zijn die betrokken zijn bij natuur en milieu en het beleid nauwlettend in de gaten houden. Deze burgers kan de PVV gerust stellen: datzelfde geldt namelijk voor de PVV fractie.

Wij vinden natuur in Gelderland van groot belang voor het landschap, de economie, maar ook voor de rust en ruimte die het bied aan de burgers. De Gelderse natuur verdient onze aandacht, maar dat betekent niet dat natuurdoelen en ecologische ambities ondernemers en agrariërs in de weg kunnen zitten.

De PVV fractie maakt een onderscheid tussen natuurontwikkeling en natuurbehoud. Het ontwikkelen van meer natuur achten wij niet wenselijk. Wij zijn trots op de provincie met haar grote natuurparken en kleinschalige boerenlandschap. Laten we dit behouden en beschermen en stoppen met het alsmaar aankopen van meer vruchtbare landbouwgrond voor meer natuurareaal. Dit betekent concreet dat wij de komende 4 jaar alles op alles zullen zetten om de Ecologische Hoofd Structuur van tafel te krijgen en om het Natura2000 beleid zo sober mogelijk te maken.

In de afgelopen commissievergadering heeft de PVV fractie toch wel met enige verbazing geluisterd naar de toespraak en de antwoorden van de heer Vintges, directeur van de Gelderse Milieufederatie. Aanvankelijk begon hij met een duidelijk verhaal, maar nog tijdens de vergadering begon de vrijerij met diverse partijen. Wat ons betreft totaal ongepast. Meer dan 4000 burgers hebben hun handtekening geplaatst onder het burgerinitiatief. Daarna mag je als ondersteuner verwachten dat er geen handjeklap plaatsvindt om steun te verwerven in de Staten.

De PVV fractie heeft aangegeven dat wij graag de punten 5a/b/c/d afzonderlijk in stemming gebracht zien worden. Zoals ik in de commissie al aangaf, de PVV fractie staat positief tegenover de punten 1 en 5a.

Ik dank u voor uw aandacht.

1461 keer gelezen