maandag, 23 mei 2011 00:00

Berghuizer papierfabriek

Voorzitter,

De PVV fractie begrijpt dat bepaalde projecten geld kosten. Soms zelfs vele miljoenen, maar dat is alleen te begrijpen en goed te keuren wanneer er iets tegenover staat. In het geval van het terrein van de Berghuizer Papierfabriek, wordt er gevraagd om goedkeuring voor een bedrag van 1 miljoen euro. Met dit geld kan dan 13 ha grond verworven worden voor de EHS.

Dit betekent grofweg dat er per hectare grond 77.000 euro wordt betaald. Een gigantisch bedrag. Op zichzelf is het niet zo verwonderlijk dat er ook hier weer grote kosten worden gemaakt ten behoeve van natuurontwikkeling. Het hele EHS project is al uit de klauwen gelopen, met een overschrijding van vele miljarden op het oorspronkelijke budget.

In 1990 werd de EHS nog begroot op 1,9 miljard euro. Anno 2011 lopen de schatting uiteen van 20 tot 30 miljard euro en het einde is nog steeds niet in zicht. De PVV roept de andere partijen op om het gezonde verstand te gebruiken en te stoppen met dit waanzinproject.

De PVV fractie vraagt zich bovendien af wat de EHS bestemming straks voor beperkingen en belemmeringen met zich mee zal brengen voor de ondernemers in de regio. Wij zijn er niet gerust op dat zij hier geen hinder van zullen ondervangen.

Wat de PVV betreft zijn er meerdere opties voor het gebied, zoals recreatie, wonen en werken. Of een combinatie daarvan. Het vraagt dan wel om een aanpassing van de natuurdoelen en ecologische ambities in die regio. Iets wat de PVV van harte zal ondersteunen.

De PVV fractie zal niet instemmen met het voorstel zoals ons dat is toegezonden.

Ik dank u voor uw aandacht.

1711 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Hartenkreet voor Natuur Megastallen »