vrijdag, 22 april 2011 00:00

Declaraties gedeputeerden

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

Onderstaande vragen betreffen allen declaraties ingediend door de gedeputeerden.

Over het jaar 2008 is er geen openheid gegeven betreffende de ingediende declaraties.

Over het jaar 2009 is er deels openheid gegeven en zijn er op aanraden van Deloitte correcties door gevoerd.

Over het jaar 2009 zijn er onder andere de volgende oneven heden geconstateerd, die wel deels gecorrigeerd zijn:

 • Declaraties zijn niet binnen een maand ingeleverd.
 • Er is een kasopname gedaan met een creditkaart van de provincie.
 • Declaraties die een persoonlijke aangelegenheid betreffen dienen betaald te worden uit de maandelijkse onkosten vergoeding. Dit is niet altijd juist gebeurd.
 • Er zijn zakelijke verblijfkosten gedeclareerd die onjuist waren.
 • Maximum bedragen voor dienstreizen zijn niet altijd toegepast, idem voor reis declaraties.

Gedeputeerde Staten geeft aan op 1 maart 2010 dat declaraties in vervolg moeten voldoen aan de volgende eisen (anders worden deze niet meer in behandeling genomen):

 • Men moet een volledig ingevuld declaratie formulier inleveren met bewijsstukken.
 • De declaratie moet tijdig worden ingediend.
 • Het declaratie formulier moet ondertekend zijn door Gedeputeerde Staten en de provincie secretaris.

Vragen

 1. Worden er nu enkel declaraties uitbetaald die onder andere voldoen aan de door Gedeputeerde Staten, op 1 maart 2010 aangegeven punten?
 2. Welke declaraties zijn er ingediend in 2008? Door wie, voor wat en hoe hoog?
 3. Welke declaraties zijn er ingediend in 2009? Door wie, voor wat en hoe hoog?
 4. Welke declaraties zijn er ingediend in 2010? Door wie, voor wat en hoe hoog?
2055 keer gelezen