vrijdag, 24 juni 2011 00:00

Quickscan en declaraties Gedeputeerde Staten 2008

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Er is een quickscan gemaakt betreffende de declaraties van Gedeputeerde Staten over het jaar 2008. Tijdens de commissie vergadering AFW op 15 juni 2011 heeft de PVV  om vrijgave van deze quickscan gevraagd. De gedeputeerde dhr. Markink heeft toen aangegeven dat hij de Quickscan niet wil vrijgeven en dat er dan maar een gang naar de rechter moet plaats vinden.

Vraag

  1. Kan Gedeputeerde Staten aangeven waarom zij Provinciale Staten geen inzage wil geven in de betreffende quickscan? Kan Gedeputeerde Staten bevestigen dat er nooit een quickscan aan Provinciale Staten is verstrekt, zo nee, waarom mag specifiek deze quickscan niet aan PS worden verstrekt?

Onderstaande vragen hebben allen betrekking op alle gedeputeerden die in de periode 2007-2011 geïnstalleerd waren voor de provincie Gelderland. Vragen gaan ook alleen over de periode 2007-2011.

Vragen

  1. Waar waren de gedeputeerden woonachtig  in de periode 2007-2011? Graag ook de respectievelijke  data aangeven van wanneer men, waar feitelijk woonachtig was. Is deze woonplaats ook de feitelijke verblijfplaats geweest?
  2. Zijn er in de betreffende periode door leden van Gedeputeerde Staten verhuiskosten gedeclareerd. Zo ja, voor hoeveel, door wie en op welke data?
  3. Wat zijn de daadwerkelijke kosten van de dienstauto's van Gedeputeerde Staten? Graag uitsplitsen per gedeputeerde per kalenderjaar.
  4. Wat zijn de kilometerstanden van de dienstauto's? Graag uitsplitsen per gedeputeerde per kalenderjaar.
1937 keer gelezen