woensdag, 20 juli 2011 00:00

Jacht op spreeuwen

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De PVV fractie heeft in het artikel 'Jacht op spreeuwen mag bij griendteelt' in De Gelderlander van 20 juli 2011 vernomen dat Gedeputeerde Staten een ontheffing hebben verleend voor het schieten met geweer van spreeuwen op percelen met griendteelt in Ingen en Maurik.

 

Vragen

  1. Is Gedeputeerde Staten op de hoogte van het bovengenoemd artikel?
  2. Is Gedeputeerde Staten op de hoogte van het feit dat de Nederlandse spreeuwenpopulatie in 2008 ten opzichte van de populatie in 1990 meer dan gehalveerd is (van 1,3 miljoen naar 600.000)?
  3. Kan Gedeputeerde Staten aantonen wat de totale schade, in euro's, bedraagt indien er niet gejaagd zal worden op de spreeuwen? Zo nee, op basis waarvan heeft Gedeputeerde Staten dan een ontheffing verleend?
  4. Kan Gedeputeerde Staten aantonen waar de schade concreet uit bestaat, indien er niet gejaagd zal worden op de spreeuwen?
  5. Heeft Gedeputeerde Staten gekeken naar andere mogelijkheden om schade te beperken in het bewuste gebied, zoals het verjagen van de vogels? Zo ja, wat waren de uitkomsten hiervan? Zo nee, waarom is dit niet gebeurd?
  6. Wat is volgens Gedeputeerde Staten het gewenste aantal spreeuwen in het gebied, oftewel hoeveel spreeuwen moeten er worden afgeschoten?
1612 keer gelezen