Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

donderdag, 04 augustus 2011 00:00

Uitbreiding van de containerterminal in Nijmegen CTN

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De huidige operationele containerterminal CTN is een onderdeel van Binnenlandse Container Terminals Nederland B.V. (BCTN). In het kader van de subsidieregeling 'Quick wins' heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2 miljoen euro gereserveerd voor de uitbreiding van de containerterminal in Nijmegen.

 

De oprichting stichting Containerterminal Nijmegen (CTN) betreft een stichting van een vastgoed B.V. die de haven/kade in eigendom heeft. GS wil dat dat er een subsidie wordt verstrekt die alleen gebruikt kan worden voor de aanleg van infrastructuur die de stichting in handen heeft..

Vragen

 1. Wat is de huidige overslag capaciteit van CTN in teu (dus alleen van de binnenhaven in Nijmegen, niet van geheel BCTN)?
 2. Hoeveel teu wordt er momenteel per jaar over geslagen?
 3. Wat is de te verwachten overslag capaciteit in teu in 2020?
 4. Wie worden de eigenaren van de nieuwe stichting CTN?
 5. Als deze stichting winst maakt, betaalt zij dan de subsidie terug aan de provincie? Zo nee, waarom niet? Waar blijft een eventuele winst?
 6. Wie is de huidige eigenaar van BCTN?
 7. Maakt het onderdeel CTN in Nijmegen momenteel winst met de huidige werkzaamheden? Zo ja, waarom dragen zij zelf niet bij aan de investering? Zo nee, is uitbreiding dan commercieel gezien wel interessant? Kan de achtergestelde lening en de rente dan wel betaald worden?
 8. De kosten van de uitbreiding zijn 8,6 miljoen euro. Kunt u een specificatie geven van de onkosten?
 9. Volgens het ministerie van verkeer en waterstaat bedragen de kosten 7 miljoen euro. Vanwaar dit verschil met de gegeven kosten van 8,6 miljoen euro?
 10. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft men het over een uitbreiding en verplaatsing van BCTN in Nijmegen met de kosten van 7 miljoen euro. Verder heeft men het ook over een aanleg van een tijdelijke grondstoffen haven in Nijmegen met de kosten van 8,9 miljoen euro. Heeft men ook plannen om deze tijdelijke grondstoffen haven aan te gaan leggen? Zo ja, wanneer? En wie gaat dat financieren?
 11. Waarom verstrekt PPM Oost N.V. een achtergestelde lening van 1 miljoen euro? Waarom is dit niet een gewone lening?
 12. Wie verstrekt de resterende 4,6 miljoen euro? Welke bancaire instelling? Als er geen bancaire instelling bereid is om dit bedrag te verstrekken, hoe wordt dit financiële gat dan gedekt? Kunt u een garantie geven dat de provincie niet voor deze eventuele kosten zal opdraaien?
 13. Het stichtingsbestuur lijkt enkel een papieren functie. Waar bestaan de bijbehorende werkzaamheden uit?
3686 keer gelezen