zondag, 28 augustus 2011 00:00

Jacht op spreeuwen (vervolg)

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De PVV heeft kennis genomen van de antwoorden van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van de statenvragen over de spreeuwenjacht in Ingen en Maurik. Ook is er onlangs contact geweest tussen de teler in kwestie en heeft er een werkbezoek plaatsgevonden door ondergetekende. Naar aanleiding van dat bezoek dien ik deze schriftelijke vragen in.

 

Vragen

  1. De griendteler gaf tijdens het bezoek aan dat er weinig tot geen informatie is over het gedrag van de spreeuwen. Zo is onduidelijk waarom de spreeuwen juist op de grienden afkomen. Ook is het op zijn minst merkwaardig te noemen dat bepaalde percelen wel hinder ondervinden en andere percelen met hetzelfde gewas niet. Is Gedeputeerde Staten, net als de PVV, van mening dat beleid gefundeerd moet zijn en dat er in dit geval te weinig informatie voorhanden is om beslissingen met betrekking tot afschieten te nemen? Zo nee, waarom niet?
  2. De PVV vind het van groot belang dat er meer informatie boven tafel komt met betrekking tot het gedrag van spreeuwen, specifiek rondom de problematiek in de grienden. Is Gedeputeerde Staten het met de PVV eens dat hier onderzoek naar moet worden gedaan? Zo nee, waarom niet?
  3. De PVV vind het merkwaardig dat fruittelers op steenworpafstand van de griendteler wel een schadevergoeding ontvangen, wanneer spreeuwen het fruit beschadigen. Is Gedeputeerde Staten het met de PVV eens dat dit een vreemde gang van zaken is en dat de griendteler ook in aanmerking zou moeten komen voor een schadevergoeding? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke stappen gaat Gedeputeerde Staten ondernemen om te komen tot een beleid waarbij ook de griendteler in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Bent u bereid om ook de griendteler hierover te informeren?
1549 keer gelezen