zaterdag, 14 januari 2012 23:00

Subsidieregeling 'Sociale cohesie'

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De PVV heeft vanaf de verkiezingen in maart 2011 het woud aan subsidiestromen in Gelderland aangekaart. Het leek er even op dat ook andere partijen hier werk van wilden maken, maar helaas moeten we constateren dat de subsidies nog rijkelijk vloeien. De PVV heeft kritisch naar de cultuursubsidies gekeken en heeft daarover de volgende vragen.

 

Vragen

  1. Is Gedeputeerde Staten op de hoogte van de regeling 'subsidieverstrekking gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie op het platteland'?
  2. De PVV is van mening dat er, zeker nu er bezuinigd moet worden, kritisch moet worden gekeken naar alle subsidieregelingen. Deelt Gedeputeerde Staten deze mening? Zo ja, welke regelingen bent u voornemens om aan te passen dan wel te schrappen?
  3. De PVV vind dat subsidiestromen altijd overzichtelijk moeten zijn voor de burger en dat achteraf altijd getoetst moet worden of het doel is bereikt. Deelt Gedeputeerde Staten deze mening?
  4. Kan Gedeputeerde Staten aangeven welke doelen er concreet zijn bereikt met de subsidies zoals ze verstrekt zijn in de bovengenoemde subsidieregeling? Zo nee, waarom is dit niet getoetst?
  5. Is Gedeputeerde Staten bereid om een artikel in de regeling op te nemen met de strekking dat indien de subsidie niet daadwerkelijk is ingezet dan wel voor een ander doel, het subsidiebedrag kan worden teruggevorderd?
  6. De PVV vindt dat de provincie geen geldautomaat is voor instanties en bedrijven die geen subsidie weten te krijgen bij hun eigen gemeente. Toch zijn er subsidies verstrekt die volgens de PVV nooit uit provinciale middelen hadden mogen komen. Is Gedeputeerde Staten het met de PVV eens dat een subsidie voor bijvoorbeeld een 'welkomstfolder voor nieuwe inwoners' nooit met provinciaal geld betaald had mogen worden? Zo nee, waarom ziet u dit wel als een provinciale taak?
1627 keer gelezen