Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 28 september 2011 00:00

Vliegende start-projecten

Voorzitter,

Betreffende de vliegende start, heeft de PVV wat moeite met enige prestatie indicatoren. Het betreft de indicatoren van projekt Cofinanciering EFRO projecten en project Ik StartSmart2.

De prestatie indicator betreffende de Cofinanciering EFRO projecten is: Investeren in innovatie projecten. Dat lijkt niet zo moeilijk, want een zak geld weggegeven is zo gedaan. Beter is om afspraken te maken met de ontvangende partijen wat zij gepresteerd hebben in onderzoek, in het aantal arbeidsplaatsen en extra omzet. Hiervoor zal ik het volgende amendement indienen:

Het besluit te wijzigen op:
4. Prestatie indicator Cofinanciering EFRO projecten: ontvangende partij moet aantonen dat er vorderingen zijn gemaakt in het onderzoek en/of extra omzet is gegeneerd met het nieuw ontwikkelde product.

Betreffende Ik StartSmart2 zowel de beleidsindicator als de prestatie indicator zijn ronduit slecht. De beleidsindicator houdt in: verhoging slaagkans starters vijf jaar na de start (80%). Dat is niet te meten. De prestatie indicator houdt in dat er 350 starters ondersteund dienen te worden in 2012, voor een bedrag van 1666 euro per starter. Dat is nogal vaag. Beter is om na te gaan hoeveel starters er commercieel overleven. Er is al een volgsysteem opgezet. Deze kan verder uitgebreid worden. Men kan dan al uit een eerder projekt IkStartSmart de gegevens aanleveren.Wel is al bekend dat 48% van de prestarters uit Ik-StartSmart een bedrijf is gestart. Maar starten en overleven zijn twee verschillende zaken.

Kortom het succes van dit project is momenteel niet hard te meten. De PVV is daarom tegen dit project en vraagt het college om van dit projekt af te zien tot dat er meer duidelijkheid is, door middel van de volgende motie:

het verzoek aan Gedupteerde Staten is het volgende:
Totdat er meer duidelijkheid is over de resultaten van het vorige project IkStartSmart en er betere indicatoren zijn gedefinieerd, af te zien van het project IkStartSmart 2.

Betreffende het project Mariënbosch in Nijmegen. Het is de bedoeling dat er 350 extra studenten units gebouwd worden. De gemeente Nijmegen ondersteunt deze opgave door middel van bestuurlijke medewerking en het tegen gereduceerde bedragen beschikbaar stellen van grond. Nu staat Nijmegen niet bepaald bekend om haar goedkope grondverkopen. Mijn vraag aan de gedeputeerde Markink staat nog open: Wat is de grondprijs? Kan meneer Markink mijn vraag alsnog beantwoorden?

Verder vraagt de PVV zich af in hoeverre de provincie extra moet gaan besteden naast de investeringen door het rijk gedaan worden. Een paarvoorbeelden (van het rijk) innovatiefonds MKB+ (95 miljoen aan innovatie kredieten en 80 miljoen aan risicodragend kapitaal in participaties). Een budgetborgstelling MKB kredieten van 1 miljard. Garantie ondernemersfinanciering 1,5 miljard.

Ik dank u voor uw aandacht.

2166 keer gelezen