zondag, 28 augustus 2011 00:00

Oriëntalis

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 september 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • Een doorstart van Oriëntalis een zinloze missie is omdat er geen business case is voor dit museumpark. Oriëntalis heeft 20 miljoen nodig. Dit bedrag kan direct afgeschreven worden omdat men dit nooit kan terug verdienen.
  • Oriëntalis kan nooit op eigen benen staan. Het park verwacht namelijk 100.000 bezoekers per jaar. Stel dat iedere bezoeker 10 euro betaalt, dan zijn de opbrengsten 1 miljoen per jaar. Daar kan het museum niet op draaien.
  • In de eerste fase is dit 14,1 miljoen. Men wilt dit als volgt invullen :12 miljoen afkomstig van het publiek domein (lees overheid) en slechts 2,1 miljoen uit particuliere fondsen en dan moet de tweede fase nog worden ingevuld van 5,9 miljoen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om per direct de subsidies aan Oriëntalis te stoppen.

En gaan over tot de orde van de dag.

8448 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Opcenten Project IkStartSmart 2 »