dinsdag, 08 november 2011 23:00

Dienstritten

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • De feitelijke verblijfplaats van gedeputeerde Verdaas niet in Nijmegen is, maar in Zwolle, dienen de teveel gereden kilometers met de dienstauto's terug betaald te worden. Per rit, tussen de feitelijke verblijfplaats en het Huis der Provincie, is 50 kilometer te veel afgelegd. Één kilometer met de dienstauto kost 49 cent. Er zijn 735 ritten gemaakt. De extra kosten bedragen 0,49 x 50 x 735 = 18.007,50 euro.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Direct een bedrag te vorderen van de gedeputeerde Verdaas van 18.000 euro.

En gaan over tot de orde van de dag.

1388 keer gelezen