Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

dinsdag, 13 december 2011 23:00

Deelakkoord verwerving

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14 december 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat: 

  • In het onderhandelingsakkoord een restopgave verwerving en inrichting is opgenomen van 17.000 respectievelijk 40.000 hectare.
  • Op basis van IPO-cijfers dat voor de provincie Gelderland een verwervingsopgave van 3.500 hectare zou betekenen.
  • De provincie Gelderland tot aan 2011 veel gronden heeft verworven en weinig ingericht.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • In het overleg met de andere provincies in te zetten op een aanzienlijk mindere restopgave verwerving en daarbij in het overleg met de manifestpartijen voor de herijking alvast vanuit te gaan.

En gaan over tot de orde van de dag.

1478 keer gelezen