Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

maandag, 22 augustus 2011 00:00

Integratie beleid

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Op de website van de provincie Gelderland is te lezen dat men subsidie kan aanvragen voor projecten, die bijdragen aan de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Instellingen die projecten en activiteiten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan: (1) de bestrijding van discriminatie; (2) het realiseren van gelijke kansen op ontplooiing en gelijkwaardige maatschappelijke posities voor allochtonen en autochtonen; (3) het structureel opheffen van de maatschappelijke achterstanden van allochtonen en (4) een volwaardige emancipatie en integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

 

In artikel 1 van de grondwet is gelijkwaardigheid van allen die in Nederland wonen vast gelegd. Ook is discriminatie niet toegestaan.

 

Vragen

  1. Vindt Gedeputeerde Staten de integratie van allochtonen een provinciale taak? Zo nee, waarom worden dan deze subsidies ter beschikking gesteld?
  2. Zijn er subsidies verstrekt onder deze noemer? Zo ja aan wie en hoeveel?
  3. Discriminatie is bij de wet verboden. Waarom verstrekt Gedeputeerde Staten dan toch subsidies aan de bestrijding hiervan? Men is toch door middel van de wet beschermd? Men kan toch een gang naar de rechter maken?
  4. Door middel van deze subsidie wil Gedeputeerde Staten gelijke kansen realiseren. Bent u niet van mening dat in de Nederlandse Staat iedereen gelijke kansen biedt? Is het niet aan de mensen zelf om deze gelijke kansen te benutten?
  5. Hoe ziet u een volwaardige emancipatie van allochtonen in de Nederlandse samenleving? Geldt dit ook voor allochtone vrouwen en homoseksuelen?
2170 keer gelezen