dinsdag, 10 januari 2012 23:00

Boerenwandelpaden

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

De PVV fractie heeft kennis genomen van het bericht: 'Boeren dreigen paden te sluiten' van Omroep Gelderland van 11 januari 2012. In het artikel wordt vermeld dat de paden in 2008 zijn geopend en dat daar een vergoeding voor betaald zou worden. Het gaat hierbij om een bedrag van 8.500 euro. De PVV fractie vind het onverteerbaar dat tot dusver beloftes niet zijn nagekomen.

 

Vragen

  1. Is Heeft Gedeputeerde Staten kennis genomen van bovengenoemd artikel?
  2. Is Gedeputeerde Staten, net als de PVV, van mening dat indien beloftes zijn gedaan richting de agrariërs dat deze ook nageleefd dienen te worden?
  3. De PVV vind dat de agrariërs in kwestie een compliment verdienen dat zij hun land, deels, open stellen voor onder andere toeristen. Kan Gedeputeerde Staten aangeven hoe het mogelijk is dat de vergoedingen tot dusver nog niet zijn uitgekeerd?
  4. Kan Gedeputeerde Staten verzekeren dat de vergoedingen de komende jaren worden uitbetaald? Is Gedeputeerde Staten bereid hierover duidelijk te communiceren met de agrariërs?
  5. Kan Gedeputeerde Staten aangeven via welke weg de vergoedingen alsnog betaald zullen worden? Met andere woorden via welke regeling?
1401 keer gelezen