Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

zondag, 11 december 2011 23:00

Opslagplaatsen vuurwerk

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De PVV maakt zich grote zorgen over de diverse opslagplaatsen voor consumenten vuurwerk. Al deze opslagplaatsen zijn voorzien van watersprinklers. Nederland is het enige land in Europa waar watersprinklers in vuurwerkopslagplaatsen zijn voorgeschreven. Dit is tegenstrijdig met de Europese wetgeving. In vuurwerk komen stoffen voor (nitrocellulose, magnesium, aluminium), die bij een temperatuur van 170 graden Celsius een chemische reactie aangaan met water. Er ontstaat dan waterstofgas. Waterstofgas is een zeer explosief gas.

 

Er zijn sterke aanwijzingen dat tijdens de vuurwerkramp in Enschede, de tweede explosie veroorzaakt werd door waterstofgas. Het is bekend dat de brandweer heeft geblust met water. Vervolgens zijn er veel slachtoffers gemaakt door rondvliegend beton en ijzer. Dit had voorkomen kunnen worden als de gebouwen voorzien waren van een plofdak, zoals defensie gebruikt voor munitie opslagplaatsen. Huidige opslagplaatsen voor vuurwerk, hebben geen plofdak en zijn voorzien van watersprinklers. Een situatie, zoals in Enschede, kan zo maar weer ontstaan in de huidige opslagplaatsen. Er zijn bijvoorbeeld opslagplaatsen in Twello en Lichtenvoorde.

 

Vragen

  1. Is Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze onveilige situatie? Zo ja, waarom is er geen actie ondernomen? Zo nee, is Gedeputeerde Staten bereid om maatregelen te treffen?
  2. Is Gedeputeerde Staten bereid om de veiligheid van de huidige vuurwerkopslagplaatsen te laten onderzoeken?
  3. Is Gedeputeerde Staten bereid de bouwvoorschriften van vuurwerk opslagplaatsen nader te evalueren?
  4. Is Gedeputeerde Staten bereidt om met spoed een voorlichtingscampagne te starten, dat een brand waarbij vuurwerk aanwezig is niet te blussen met water en dat men afstand moet bewaren van minstens 400 meter?
2447 keer gelezen