Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

zondag, 15 januari 2012 23:00

Subsidie verstrekking Lagerhuis

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

In het provinciehuis worden de Lagerhuis debatten georganiseerd. Aan deze debatten is de VARA gelieerd. De VARA ontvangt financiële middelen van de overheid op nationaal niveau om programma's te maken.

 

Voor de organisatie van de Lagerhuisdebatten heeft de provincie (product-)afspraken gemaakt met In-Spé. In-Spé is verantwoordelijk voor de organisatie van de Lagerhuisdebatten in Gelderland. Daarbij betaalt In-Spé een deel van de onkosten die de VARA maakt voor de Gelderse deelnemers. In-Spé ontvangt t/m 2016 sowieso van de provincie Gelderland een structurele subsidie. Door middel van deze constructie ondersteund de provincie financieel indirect de VARA.

 

Vragen

  1. Bent u op de hoogte van de bovenstaande constructie?
  2. Vindt u het een provinciale kerntaak om de VARA indirect financieel te ondersteunen (De VARA ontvangt van het Rijk al financiële middelen)? Zo ja, kunt u dat motiveren? Zo nee, waarom gebeurt het dan?
  3. Zijn er afspraken met In-Spé gemaakt, over hoe zij de subsidie dient te besteden? Zo nee, bent u bereid om deze alsnog te maken? Zo ja, is er rekening gehouden met het feit dat In-Spé onkosten kan betalen voor de VARA? En bent u bereid om deze afspraken aan te passen? Bent u bereid om deze in indirecte betaling per direct te stoppen?
2030 keer gelezen