Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Inbreng N348 Eefde/Deventer lange termijn visie

Voorzitter,

De afgelopen 10-15 jaar hebben we het inwoneraantal van Zutphen met ongeveer 1/3 zien toenemen. Zutphen is niet op een snelweg aangesloten, dus de planning van nieuwbouwwijken de Leesten en De Hoven zijn aangelegd zonder ontsluiting naar het snelwegnet.

De problematiek van de N348 kan niet los van deze ontwikkeling worden gezien.

De PVV is niet tegen een grootschalige verdere groei van Zutphen, maar dan moet er met de ontsluiting naar de snelweg wel rekening worden gehouden.

De huidige omvang van de problematiek rechtvaardigt niet een compleet nieuwe rondweg langs het spoor. Zeker niet gezien de huidige financiële crisis die ons dwingt tot een extra pas op de plaats in de staatsuitgaven. Daarmee zijn de varianten 2, 3A en 3B voor de PVV een onbegaanbare weg.

De variant 1C met een verdiepte ligging is wat ons betreft een decadente variant.

Graag zouden wij een financiële onderbouwing willen zien van de tracés 1A en 1B voordat we daar een goede afweging in kunnen maken. Eén van de maatregelen is bijvoorbeeld het verwijderen van de bomen en ze op grotere afstand van de weg te plaatsen. Bestaande bomen verplaatsen kost al gauw 20.000 euro per boom. Kappen en nieuwe bomen aanplanten kost ongeveer 1.000 euro per boom. Dat maakt nogal een verschil.

Vooralsnog kunnen we akkoord gaan met de visie van Gedeputeerde Staten dat de te nemen maatregelen alleen te nemen zijn op het bestaande tracé. Nu nog graag een specificatie.

Ik dank u voor uw aandacht.

2707 keer gelezen