Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Inbreng A15 tunnel of brug

Voorzitter,

Bij de bespreking van de Trajectnota/MER op 28 september jl. heeft de PVV heel duidelijk haar voorkeur uitgesproken voor een tunnel in plaats van een brug. Gezien het grote prijsverschil zoals dat aan de Staten is voorgelegd hebben wij daarop met frisse tegenzin voor een brug gestemd. De tunnel bleek financieel niet haalbaar. In eerste instantie was de meerprijs zo'n 400 miljoen euro. Na een haalbaarheidsstudie als voorbereiding op de Trajectnota kwam de meerprijs op zo'n 210 miljoen euro. Dat is nogal een verschil. Wij hebben toen al aangegeven dat we de meerprijs zeer in twijfel trekken. Helaas konden we dat niet goed onderbouwen. Daarom zijn we uitermate gelukkig met het rapport van de Expertgroep zoals dat nu voorligt, waaruit blijkt dat de tunnel helemaal niet duurder is dan een brug maar gewoon binnen de begroting past van 750 miljoen euro.

De verschillen in de berekeningen zijn echter zo groot dat we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat er gegoocheld wordt met cijfers om toch maar de eigen voorkeur binnen te halen. Daarbij komen we op onze eerste vraag aan Gedeputeerde Staten. Heeft de brugvariant de voorkeur op basis financiële overwegingen of andere overwegingen, of is er simpel sprake van een wilsbesluit. Als Gedeputeerde Staten zich niet kan vinden in de berekeningen van de Expertgroep, dan ontvangen wij graag een onderbouwing van de eventuele rekenfout. Als de berekening van de Expertgroep wél klopt, dan heeft Gedeputeerde Staten wat uit te leggen. Hoe kan je je in dat geval zo vreselijk verrekend hebben.

De minister heeft vorige week een definitieve beslissing genomen in het voordeel van de brugvariant. Wij vragen ons af op basis waarvan de minister deze beslissing heeft genomen. Is er sprake geweest van een deadline, is de minister persoonlijk een groot voorstander van een brug om onverklaarbare redenen of heeft de minister haar beslissing genomen op basis van een dringend advies van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland. Is de gedeputeerde met ons van mening dat in dit laatste geval de Staten op teleurstellende wijze zijn gepasseerd?

Graag zouden wij van Gedeputeerde Staten een financiële onderbouwing willen hebben van de jaarlijkse onderhoudskosten van de brugvariant en de tunnelvariant. Deze onderbouwing zijn voor ons een belangrijke factor in ons eindoordeel. Tot zover onze eerste termijn.

Ik dank u voor uw aandacht.

2282 keer gelezen