Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

zondag, 22 januari 2012 23:00

Inschrijving

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Naar aanleiding van de door u gegeven antwoorden in PS2011-839, resten mij nog enige vragen.

 

Uw eerder gegeven antwoord:
Gedeputeerde Verdaas staat per 1 april 2008 ingeschreven op het adres Coehoornstraat 31 te 6521 CB Nijmegen. Deze adreswijziging is echter pas per 1 oktober 2008 verwerkt in de administratie van de provincie. Bij de beantwoording van de vraag van de heer Van Bergen is uitgegaan van de feitelijke situatie, terwijl in het antwoord op de eerdere vraag van mevrouw Faber de wijzigingsdatum in de administratie van de provincie is aangehouden. De vraag van mevrouw Faber is beantwoord door een ambtenaar die een afwezige collega verving en er niet van op de hoogte was dat Nijmegen al per 1 april 2008 de woonplaats van gedeputeerde Verdaas was.

Het feit blijft dat een provinciaal statenlid onjuist is geïnformeerd betreffende informatie die 3 jaar daarvoor verwerkt was in het informatie systeem.

 

Vragen

  1. Is het een normale gang van zaken, dat als er een inschrijf datum wordt opgevraagd, er een verwerkingsdatum wordt beantwoord? Ook als er later nog een keer extra naar gevraagd wordt? kunt u uw antwoord motiveren?
  2. Zijn er maatregelen getroffen om dit soort verwarringen te voorkomen? Zo ja , welke? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het niet vreemd dat de vervangende ambtenaar, niet op de hoogte schijnt te zijn (3 jaar na de verwerking)? Men put toch uit hetzelfde informatiesysteem? Of is er een schaduw administratie?
  4. Vindt u het niet vreemd dat een simpele verwerking van een adres wijziging 6 maanden in beslag neemt?

Uw eerder gegeven antwoord:
De ambtenaren die betrokken zijn bij het verwerken van de ingediende declaraties, waren op andere wijze op de hoogte van het feit dat Nijmegen met ingang van 1 april 2008 de woonplaats was van gedeputeerde Verdaas.

Vraag

  1. Op welke wijze waren deze ambtenaren op de hoogte?

Het feit blijft dat een provinciaal statenlid onjuist is geïnformeerd betreffende informatie die 3 jaar daarvoor verwerkt was in het informatie systeem.

 

Vragen

  1. Bent u van mening dat het onjuist informeren van de staten een ernstige zaak is?
  2. Vindt u het niet zwak dat de fout afgewenteld wordt op de ondergeschikte ambtenaren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom doet u dat?
2277 keer gelezen