Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

zondag, 05 februari 2012 23:00

Nuon

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Nuon en Vattenfall hebben op 21 februari 2009 een zogenaamde Term Sheet getekend. In de Term Sheet hebben partijen de materiële voorwaarden en condities ten aanzien van de transactie vastgelegd. Ook het zogenaamde Industrial Plan (een business plan) maakt onderdeel uit van de Term Sheet. De Term Sheet heeft een juridisch bindend karakter. Het Term Sheet is onderdeel geweest van de besluitvorming van de Provinciale Staten inzake de verkoop van Nuon.

 

In het Business plan is o.a. het volgende punt opgenomen:

  • Het verder uitbouwen van de upstream gas positie (directe toegang tot de bron) met als doel voor 10 tot 20% van de gasbehoefte selfsupporting te zijn (levering uit eigen velden).

Nuon heeft haar gasvelden in de Noordzee verkocht in 2011 aan het Britse Tullowoil voor 300 miljoen euro. Deze gasvelden konden Vattenfall voorzien van 6-7% van de eigen gasbehoefte. Deze verkoop is niet conform de afspraken in de Term Sheet. Ook is het verkopen van bronnen tegenstrijdig met het de kabinetsvisie energie voorzieningszekerheid is van zeer groot belang. Gezien de onstabiele situatie van de grote energieleveranciers is de verkoop van eigen energiebronnen strategisch gezien, sterk af te raden. Nuon heeft in 2008 475 miljoen euro betaald voor de gasvelden in de Noordzee. Nu zijn de gasvelden verkocht voor 300 miljoen. Het is niet duidelijk hoe groot het verlies is, daar het mogelijk is dat er gas in de tussentijd is gewonnen uit de betreffende velden. Het lijkt er op dat Vattenfall dringend financiële middelen nodig had. Daar men een veel te hoge prijs heeft betaald voor Nuon, lijkt het er op dat Vattenfall gedwongen was om de energiebronnen te verkopen. De te dure verkoop van Nuon zal een verhogende uitwerking hebben op de energie tarieven. De klanten van Nuon worden op deze wijze tweemaal geraakt in de portemonnee: voor de verkoop van Nuon waren te tarieven te hoog, die zich uitte in de waarde van Nuon, na de verkoop omdat Nuon te duur verkocht is.

 

Vragen

  1. Is Gedeputeerde Staten bekend met het feit dat deze gasvelden van Nuon verkocht zijn? Zo ja, heeft u enige actie genomen om dit te voorkomen en waar bestond die actie uit? Zo nee, waarom niet?
  2. Is de stelling juist dat de eigen energiebronnen van Nuon, niet verkocht hadden mogen worden, gezien het Term sheet (het Term sheet heeft een juridisch bindend karakter) ? Zo nee, kunt u dat motiveren? Zo ja, gaat Gedeputeerde Staten stappen ondernemen om Vattenfall te wijzen op het niet nakomen van de afspraak en tot een oplossing te komen?
  3. Ziet Gedeputeerde Staten de tegenstrijdigheid in van het verkopen van energiebronnen en de waarborging van energie voorzieningszekerheid? Zo ja, waarom is er geen actie genomen ter voorkoming? Zo nee, waarom vindt u het niet tegenstrijdig?
  4. Was Vattenfall door financiële nood, gedwongen om deze energiebronnen te verkopen?
  5. Denkt u dat de te hoge verkoopprijs van Nuon invloed zal hebben op de hoogte van de energie tarieven? Wilt u uw antwoord motiveren?
  6. Hoe ziet Gedeputeerde Staten de stelling dat de klanten van Nuon tweemaal geraakt worden in de portemonnee?
2825 keer gelezen