dinsdag, 28 februari 2012 23:00

Aantal dienstauto's

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 februari 2012

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat: 

  • Voorheen 6 gedeputeerden, per jaar, 300.000 km aflegden met de dienstauto's.
  • Het aantal gedeputeerden is afgenomen van 6 naar 5.
  • In januari 2014 de lease contracten van de dienstauto's aflopen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om een besluit te nemen om per 1 januari 2014, één lease auto minder aan te schaffen.

En gaan over tot de orde van de dag.

1968 keer gelezen